Pěstování vlastních semínek se mezi zahrádkáři stává trendem u nás i v zahraničí

Česká iniciativa Semínkovna získala prestižní Challenge Fund grant
a je tak jedním z českých řešení pro cíle udržitelného rozvoje 2022

Nečekané krize, které přinesly poslední měsíce, přiměly řadu lidí k zamyšlení. Mnozí si uvědomují, jak je důležité umět si vypěstovat vlastní potravu a zájem o zahradničení i o semínka roste. Zvláště pak o semínka odrůd, jež se dají bezplatně reprodukovat a jsou dobře adaptované
na naše podmínky. Zahradničení a pěstování semínek se tak stávají novodobým trendem,
a to nejenom u nás, ale i v zahraničí. Velkou roli v tomto směru hraje osvěta. Té se dlouhodobě věnuje iniciativa Semínkovna.  Její odhodlání vrátit do zahrádek bohatství původních lokální odrůd zahradních plodin a nadšení pro zachování znalostí domácího semenaření oslovilo hodnotitele žádostí o prestižní Challenge Fund grant 2022: Česká řešení pro cíle udržitelného rozvoje.
Ti se rozhodli podpořit projekt nazvaný „United through seeds: spuštění česko-moldavských semínkových knihoven v Moldávii“, na kterém spolupracují spolek Semínkovna, z.s. zastřešující v České republice občanskou iniciativu Semínkovna a moldavská nezisková organizace
Grădina Moldovei. Díky jejich společnému úsilí tak na území Moldávie vznikne síť semínkových knihoven inspirovaných právě českými semínkovnami.

Projekty podpořené Czech Challenge Fundem přinášejí inovativní řešení využívající české know-how a zároveň zajišťují dlouhodobou udržitelnost tohoto řešení v jiných zemích.

„V letošním roce se nám povedlo dostat se mezi 18 % oceněných organizací, a to právě s projektem zaměřeným na tvorbu sítě semínkových knihoven v Moldávii. Našim cílem je podpořit dosavadní snahu našeho místního partnera, který se dlouhodobě zasazuje o zachování lokálních moldavských odrůd zeleniny a zahradních plodin. Chceme mu pomoci šířit povědomí jak o tomto často přehlíženém bohatství, tak také o tradičních postupech domácí produkce osiva mezi širší veřejnost. Semínkové knihovny jsou totiž otevřené i úplným začátečníkům a v České republice se jim za sedm let existence povedlo oslovit už tisíce lidí,“ vysvětluje Klára Hrdá, zakladatelka iniciativy Semínkovna a jednatelka spolku Semínkovna, z.s.

Challenge Fund uděluje Rozvojový program OSN, což je speciální instituce Organizace spojených národů, ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Cílem je přenést české odborné znalosti a inovace do partnerských zemí, kterými jsou: Bosna a Hercegovina, Etiopská federativní demokratická republika, Gruzie, Kambodžské království, Moldavská republika a Zambijská republika.

Semínkovny neboli semínkové knihovny, jsou v podstatě místa, kde si lidé mohou mezi sebou svobodně vyměňovat přebytky semínek ze svých zahrádek. Zároveň motivují k přírodnímu stylu zahradničení bez zbytečné chemie a k návratu k tradičnímu domácímu semenaření, tedy produkci semínek z vlastní úrody. V České republice postupně vznikají již od roku 2015, kdy iniciativu odstartovala Klára Hrdá. Aktuálně lze nalézt už více než 200 takových míst jak v u nás, tak i na sousedním Slovensku. Díky podpoře Rozvojového programu OSN (UNDP) a za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR vznikne síť tzv. semínkových knihoven také v Moldávii.

Projekt „United through seeds: spuštění česko-moldavských semínkových knihoven v Moldávii“ je realizován Rozvojovým programem OSN (UNDP) prostřednictvím Challenge Fund, za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Zveme vás na neformální setkání se zástupci organizace Semínkovna, z.s. a Grădina Moldovei

Uskuteční se dne 15.12.2022 se od 14.00

v Knihovně Antonína Švehly (na adrese Slezská 100/7, 120 00 Praha 2).

Povídání bude probíhat česky, česko-anglicky, případně česko-francouzsky.
Překlad je zajištěn. Budeme rádi, pokud naše pozvání přijmete a budeme se moci osobně potkat. Svou účast, prosím, potvrďte předem.

Účastnit se bude:

Klára Hrdá, zakladatelka iniciativy Semínkovna a jednatelka spolku Semínkovna, z.s.
Ana Benoliel Coutinho
, výkonná ředitelka neziskové organizace Gradina Moldovei

Spolek Semínkovna, z.s. ve spolupráci s organizací Gradina Moldovei realizuje projekt Spuštění česko-moldavských semínkových knihoven v Moldávii, a to díky podpoře Challenge Fund grantu 2022 od UNDP a za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Více o hostech setkání:

Grădina Moldovei je moldavská nevládní organizace, která podporuje farmáře, zahrádkáře a každého, kdo se snaží aplikovat agroekologii a permakulturu pro zdravé zemědělství a zdravé potravinové systémy. Její členové vytvořili bohatou sbírku semen lokálních odrůd, která byla během posledních 5-7 let testována (v rámci agroekologických systémů) z hlediska jejich adaptability na místní půdní a klimatické podmínky.

Nyní tato organizace pracuje na rozvoji sítě uchovatelů lokálních odrůd a tvorbě semenné banky. Cílem je zajistit zachování vysoké kvality, aby bylo možné podporovat i další farmáře a nabízet jim kvalitní osivo lokálních moldavských odrůd.

Ana Benoliel Coutinho je bývalá stážistka na sekretariátu Meziskupiny Evropského parlamentu pro změnu klimatu, biologickou rozmanitost a udržitelný rozvoj, byla jednou z vybraných stážistů v Evropském hospodářském a sociálním výboru. Díky svým rozsáhlým zkušenostem hraje Ana v organizaci Gradina Moldovei vedoucí roli ve všech záležitostech publikace a komunikace.