Ples – Andělská křídla

Ples – Andělská křídla

V pátek proběhl

ples v budově MO
pořádaný organizací Andělská křídla.
Na plese hrála dechová hudba MO
a lidová kapela Ondrášovka. Plesu se
zúčastnilo i několik generálů včetně
generála Petra Pavla.Na plese byla
příjemná atmosféra.