Poradenská linka pro těžce nemocné funguje již pátým rokem .

Poradenská linka pro těžce nemocné funguje již pátým rokem .

Již pátým rokem pomáhá poradenská linka všem těm, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním, jejich rodinám a blízkým. Odborné poradenství poskytuje Nadační fond Umění doprovázet, který již deset let patří mezi významné podporovatele hospiců a paliativní péče v České republice. Na telefonním čísle 604 414 346 poskytují sociální pracovníci podporu a informace o službách v oblasti hospicové, sociální i zdravotní.

Od ledna 2013, kdy linka začala fungovat, ji využily již stovky lidí z celé České republiky. „Volají jak soukromé osoby, tak třeba i sociální pracovnice či lékaři z nemocnic a dalších zařízení. Nejčastěji jim pomáháme řešit aktuální situaci rodinného příslušníka, jehož zdravotní stav se mění a rodina potřebuje více informací o možnostech domácí či lůžkové hospicové péče, podmínkách přijetí ad. Čím dál častěji se na nás také obracejí rodiny, které chtějí pečovat o svého blízkého doma a netroufají si, protože s tím nemají zkušenosti – s nimi probereme všechny možnosti pomoci, jejich síly a oni se mohou v klidu rozhodnout, jak postupovat,“ popisuje nejčastější dotazy na lince Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Umění doprovázet.

Poskytované sociální a odborné poradenství na lince 604 414 346 je určeno těžce nemocným lidem, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stadiu onemocnění, u nichž byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení a nastupuje léčba paliativní, zaměřená na léčbu bolesti a na tlumení dalších nepříjemných symptomů, které toto stadium nemoci provázejí. Poradna poskytuje zejména informace o dostupnosti hospicové paliativní péče v místě bydliště klienta, podmínkách pro péči o rodinného příslušníka doma, možnosti zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek. Klienti získají informace také o návazných zdravotně sociálních službách vhodných pro terminálně nemocné, o sociálních dávkách a příspěvcích v nepříznivé sociální situaci nemocného.

„Naše poradenská linka poskytuje snadno dostupnými metodami (telefonicky nebo e-mailem) kvalitní informace důležité pro řešení těžké situace, v níž se nevyléčitelně nemocní a jejich blízcí ocitli,“ dodává zakladatelka fondu. Poradenství je poskytováno bezplatně a anonymně uživatelům z celé České republiky a mohou jej využít i odborníci ze zdravotních a sociálních služeb, obcí, státní správy.

Podle statistik zemře ročně v ČR téměř 30 tisíc lidí na nádorová onemocnění, z toho zhruba tři tisíce jich umírá v hospicích. V současné době v České republice funguje celkem 16 lůžkových hospiců, které aktuálně provozují přes 90% potřebných lůžek u nás (dle Světové zdravotnické organizace, která doporučuje alespoň 5 hospicových lůžek na každých 100 tisíc obyvatel). „Pokrytí území České republiky dosažitelnou specializovanou péčí je však velmi nerovnoměrné. Ve většině krajů již sice stojí lůžkový hospic (chybí pouze v Karlovarském kraji a na Vysočině), ale mobilní hospicová péče ještě stále není všeobecně dostupná a navíc ve většině případů není hrazena z veřejných prostředků,“ upozorňuje Hana Haráková.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 3,8 miliony korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje Nadační fond Umění doprovázet (www.umenidoprovazet.cz) také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních.

Od roku 2009 je fond členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců, kterou v roce 2014 obhájil na další dva roky.

Hana Haráková – předsedkyně SR NF UD

e:mail: info@umenidoprovazet.cz

www.umenidoprovazet.cz

 

Označeno pod: ,

Back to top