Pozměňovací návrh o povinném podílu českých potravin na pultech velkých obchodů .

Pozměňovací návrh o povinném podílu českých potravin na pultech velkých obchodů  .

Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR

„Pozměňovací návrh o povinném podílu českých potravin na pultech velkých obchodů jasně pojmenoval dlouhodobý problém, který je potřeba řešit. Tím je nízké zastoupení domácí produkce v regálech. S tím přímo souvisí nízká soběstačnost České republiky u některých potravin jako ovoce nebo zelenina a nutnost nastavení férovějších podmínek pro odbyt produkce českých zemědělských prvovýrobců. To znamená, že objektivní důvody pro podobný zákon na podporu domácí produkce stále existují.

Agrární komora ČR v principu podporuje všechny podobné snahy, i když nebyla předkladatelem tohoto konkrétního návrhu. Chceme proto v debatě o podpoře českých potravin a především narovnání dodavatelsko-odběratelských vztahů pokračovat. Uvítáme nápady zejména odpůrců zamítnutého návrhu, jak zvýšit potravinovou soběstačnost Česka a motivovat zemědělce k pěstování plodin, u nichž není na rozdíl od základních rostlinných komodit zaručen odbyt.

Velký potenciál z hlediska ekologické a ekonomické udržitelnosti tuzemského zemědělství vidíme do budoucna v potenciálním zvýhodnění lokálních producentů při výběrových řízeních u stravovacích zařízení zřízených státem nebo krajem. Můžeme tak zemědělce motivovat, aby přešli od jednoduché polní výroby a pěstování několika málo komodit a zaměřili se na větší pestrost produkce, a tedy i nabídky.

Vnímáme pozitivně, že společně se zákonem o potravinách byl schválen zákaz takzvané dvojí kvality potravin. Je třeba ocenit, že se touto problematikou začínají samotné obchodní řetězce zabývat. České potraviny na rozdíl od zahraničních mají jen jednu kvalitu, tu prvotřídní. Proto očekáváme, že je nyní budou řetězce preferovat a nabízet spotřebitelům jako záruku kvality. 

Problémem dlouhodobě zůstávají nízké výkupní ceny pro dodavatele společně s nekalými obchodními praktikami, jako je pultovné, letákovné, poplatky za neprodané zboží či různé tzv. zadní marže. Těmito praktikami se zabývá směrnice o nekalých obchodních praktikách. Tu bychom na rozdíl od povinných podílů měli podle unijního práva co nejdříve transponovat do národní legislativy.

Je škoda, že některé řetězce se prostřednictvím své profesní organizace místo hledání skutečně udržitelných a vyvážených dodavatelských vztahů soustředily na pošpiňování českých dodavatelů a mediální válku. Pro české zemědělství a stav krajiny by bylo mnohem lepší, kdyby investované prostředky použily na zajištění férových cen pro dodavatele.“

S přáním hezkého dne,

Barbora Pánková
tisková mluvčí, PR manažerka

AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Sídlo: Blanická 3, 779 00 Olomouc | Pracoviště: Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 – Malešice
tel: 721 306 431 | e-mail: pankova@akcr.cztiskove@akcr.cz  
portál: www.akcr.cz