Problematika požární bezpečnosti staveb

15. OUVERTURA 20. ročníku Stavebních veletrhů Brno 2015

na téma problematika požární bezpečnosti staveb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen ČKAIT) spolu s Veletrhy Brno, a.s., Národním památkovým ústavem a ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů a Sdružením Historických sídel Čech, Moravy a Slezska ČR pořádají v předvečer zahájení 20. ročníku Stavebních veletrhů Brno dne 21. dubna 2015 v prostorách Vily Stiassni (Brno – Pisárky, tradiční, již 15. OUVERTURU (příloha č. 1), která je věnována problematice požární bezpečnosti staveb.

ČKAIT při této příležitosti představí Stavební knihu 2015 Stavby a požáry (příloha č. 2, obsah). Jako obvykle bude Stavební kniha 2015 doplněna o aktuální statistické údaje stavební výroby za rok 2014.

Stavební kniha 2015 Stavby a požáry je již osmnáctá v pořadí vydávaných Stavebních knih. Předchozí publikace, vybírám namátkou – Rekonstrukce (Stavební kniha II z roku 1999), Funkcionalismus na Moravě (Stavební kniha VI z roku 2003) nebo Meziválečná průmyslová architektura (Stavební kniha VIII z roku 2005), Církevní stavby (Stavební kniha XV z roku 2012) podnětně tematicky rozšiřuje tato nová stavební kniha.

Požární bezpečnost staveb se v poslední době dostává do popředí zájmu široké veřejnosti jednak vlivem stále častějších teroristických útoků, jednak v důsledku selhávajícího lidského faktoru, nedostatečné zodpovědnosti v pracovních procesech, či přírodních katastrof a v neposlední řadě i v souvislosti se záměrným žhářstvím a válečnými operacemi.

Požáry ohrožují nejen lidské zdraví, životy zvířat, osobní a veřejný majetek, ale způsobují i ekologické škody. S ohledem na tyto skutečnosti a vzrůstající počet nesprávně vypracovaných požárně bezpečnostních řešení ČKAIT vydává v roce 2015 knihu, kde jsou uvedeny základní informace o stavbách, stavebních a navazujících konstrukcích a zařízeních z požárního hlediska.

Přínosem publikace je ucelený přehled požární problematiky s odkazem na aktuálně platné právní předpisy v oblasti požární ochrany staveb a řešení nejasných případů a sporných problémů v souladu s požadavky platných předpisů a technických norem.

Kniha je určena především pro projektanty a techniky z oboru pozemních staveb, ale i technické pracovníky, studenty středních i vysokých škol požárního a stavebního zaměření a nejširší veřejnost. V neposlední řadě z ní mohou čerpat i stavebníci z řad veřejnosti, kteří ji využijí ve svépomocné výstavbě nebo při kontrole dodavatelských stavebních firem.

Prodej publikace bude zahájen v den konání OUVERTURY, tj. 21. 4. 2015. (Informace o publikaci – připravil ji autorský kolektiv, formát A4, brožovaná, 152 stran, cena 460 Kč vč. DPH.)

Příloha č. 1 – 15. OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2015 (včetně možnosti registrace)

Příloha č. 2 – Obsah Stavební knihy 2015 Stavby a požáry

OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2015 Veletrhy Brno, a.s. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Národní památkový ústav ve spolupráci Českým svazem stavebních inženýrů a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska pořádají v předvečer zahájení 20. ročníku Stavebních veletrhů Brno v úterý dne 21. dubna 2015 v 19 hodin v prostorách Centra obnovy památek architektury 20. století Vila Stiassni (přístup z ulice Preslovy, Brno-Pisárky, od zastávky trolejbusu Marie Pujmanové) tradiční, již 15. OUVERTURU Stavebních veletrhů, která je věnována problematice: Stavby a požáry Pořadem provází Ing. Svatopluk Zídek (ČKAIT & ČSSI) Slovo úvodem Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ Vila Stiassni Historie stavby a informace o rekonstrukci vily ukončené koncem roku 2014 PhDr. Petr Kroupa, ředitel Metodického centra moderní architektury v Brně České protipožární zařízení v budově Fondation Louis Vuitton v Paříži Bc. František Kregl, ředitel firmy FK servis Představení „STAVEBNÍ KNIHY 2015“ – Stavby a požáry 18. svazek edice Stavební kniha Ing. Pavel Křeček, Ing. Šárka Janoušková, Mgr. Jan Táborský Komentovaná prohlídka Vily Stiassni S ohledem na omezenou kapacitu vstup pouze pro registrované účastníky. Postup registrace na OUVERTURU (aktivní od 20. března 2015): ▲ na webu veletrhu www.bvv.cz/ibf → kliknout na „VSTUPENKY A REGISTRACE“ → vybrat „IBF – DSB – MOBITEX 2015“ → zadat registrační kód OUVERTURA2015 → e-mail přihlašovaného → vyplnit zobrazený formulář → odeslat ▲ Potvrzení registrace a voucher (v pdf) obdržíte e-mailem od pořadatele. Vytištěný voucher je vstupenkou na Ouverturu.

Obsah

1 SÚS Statistika – vývoj stavebnictví v roce 2014

2 Historický vývoj předpisů

Ing. Jandáček

3 Právní předpisy – aktuální stav

Ivana Nohová

4 Vybavení staveb požárně bezpečnostním zařízením

Ing. Špačková

5 Nejčastější příčiny požárů – statistiky

Ing. Špačková

6 Počty hasicích přístrojů

Ing. Chuděj

7 Pasivní systémy požární bezpečnosti

Ing. Stanke

8 Používání stabilního hasicího zařízení ve stavbách

Ing. Rybář

9 Výtahy z požárně bezpečnostního hlediska

Ing. Hošek

10 Parkování vozidel s pohonem na plyn

Ing. Hošek

11 Požadavky na kabely z hlediska PO

Ing. Bebčák

12 České protipožární zařízení v budově Fondation Louis Vuitton v Paříži

Ing. Kregl

13 Požár ocelové haly firmy Mileta v Hořicích

Ing. Rusek

14 Požár na Krásné Hórke

Ing. Balogh, Ing. Zigo,

 

Označeno pod: ,

Back to top