Proč mají Eskymáci malé nosy? A jak rychle skáče klokan?

Proč mají Eskymáci malé nosy? A jak rychle skáče klokan?

To všechno se od 16. září 2015 dozví malí pacienti a jejich rodiče ve 2. patře dětské polikliniky FN v Motole. Nadační fond Zdeňky Žádníkové zde předal za účasti svého nového generálního sponzora společnosti DERMACOL a dvou partnerů projektu – české aromaterapeutické společnosti Nobilis Tilie a Městské části Prahy 17 Řepy další etapu výtvarných proměn, které mění tradiční pojetí prostoru ve zdravotnických zařízeních.

Hlavní prostor a přilehlé části čekárny tentokrát dvorní autor nadačního fondu Libor Škrlík pojal jako „Cestu kolem světa „.

Výjevy z různých koutů zeměkoule spojuje plastické loukoťové kolo s nápisem, odkud daný výjev pochází. Inspirací pro některé prvky výzdoby byly děti, které se během realizace aktivně Liborovi do práce během první etapy instalace zapojovaly.

Motivy umělec vybral tak, aby si v nich našla to „své“ co nejširší věková skupina dětí. Malby provedl na MDF deskách a povrchově upravil odolným parketovým lakem. Některé figury jsou zvlášť vyříznuty a vlepeny do malby. Tím vzniká jednoduchý, ale zajímavý prostorový prvek. Pro celkový dojem celistvosti desek ve velkém prostoru jsou zdi pod nimi podmalovány buď jednoduchými motivy, nebo souvislou barevnou plochou. V místech častého kontaktu jsou rovněž z důvodu ochrany a údržby olakovány.

Z důvodů co největší interaktivity – v rámci možností zdravotnického zařízení – jsou součástí výzdoby i herní prvky Lokki pro nejmenší, bludišťátko a postřehové drobnosti pro větší děti.

Sloupy Libor osadil stručným heslovitým popisem zajímavostí ke ztvárněným místům. Zde se děti samy nebo za pomoci rodičů dozví, jak rychle skáče například klokan nebo proč mají Eskymáci malé nosy. Hlavní prostor čekárny, v němž je i dětský koutek, je vyzdoben výhradně originální ruční prací, která vychází z požadavků zařízení, prostorového členění a světelnosti.

Vedlejší prostory čekáren zdobí nástěnné MDF desky s barevným okrajem. Na nichž umělec vytvořil pomocí samolepek koláže z motivů v hlavní části. Povrch samolepek chrání laminace.

Fakultní nemocnice v Praze v Motole je dlouhodobě nejrozsáhlejším projektem Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové, kde jsme od r. 2010 realizovali originální nástěnné malby na všech lůžkových odděleních nově otevřené dětské polikliniky, kliniku zobrazovacích metod, kliniku dětské rehabilitace prof. Pavla Koláře, kliniku dětské neurochirurgie, prostor dětské kartotéky a čekáren a vytvořili jsme původní orientační systém. Nadále pokračujeme v postupné proměně celého nově postaveného areálu, od roku 2015 po boku nového generálního sponzora – společnosti DERMACOL.

Rovněž připravujeme projekty zcela nového výtvarně-terapeutického stylu, které náš dvorní malíř Libor Škrlík tvoří ve spolupráci s terapeuty a psychology na dětských psychiatriích. Tady umění malby a Liborův dynamický výtvarný styl zároveň s 3D instalacemi nejen těší, ale i cíleně pomáhá v léčbě malých pacientů. Všechny nástěnné malby i desky jsou vždy vytvářeny na míru, podle přání lékařů a zdravotnického personálu a malých pacientů, vždy tak vzniká originální dílo a co víc – každé oddělení je jiné.

„Můžete mít smělé plány, velkolepé vize, ale bez finančních prostředků to jednoduše nejde. Je spousta věcí, které můžete v dnešní době získat poměrně snadno, důvěra a přátelství k nim ale nepatří, tu si musíte ani ne tak zasloužit, jako spíš vybudovat, pěstovat, opatrovat, vážit si jí a nikdy ji nebrat jako samozřejmost. Potom se vzájemná důvěra může stát samozřejmostí. Naše práce se setkává s důvěrou našich stálých sponzorů a partnerů. Jsem hluboce přesvědčená, že cesta, na kterou jsme se společně vydali, JE smysluplná. A já za tu společnou pouť děkuji,“

dodává k celému projektu Zdeňka Žádníková.

Zdeňka Žádníková zdenka@zadnikova.cz

Markéta Faltysová

marketa.faltysova@prkonektor.cz,

Označeno pod: , ,

Back to top