Publikace Česká činohra byla oceněna Jednotou tlumočníků a překladatelů

Publikace Česká činohra byla oceněna Jednotou tlumočníků a překladatelů

Publikace Česká činohra 19. a začátku 20. století, kterou vydal Institut umění

– Divadelní ústav ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia v říjnu loňského

roku, se letos dočkala ocenění v rámci soutěže Slovník roku 2016, kterou

pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů. Do soutěže bylo přihlášeno celkem

54 titulů.

Cenu Slovník roku 2016 udělovala odborná porota složená ze zástupců překladatelských a tlumočnických organizací z České republiky i Slovenska. Porota zasedala ve složení Markéta Čepková (Knihkupectví Kanzelsberger), Amalaine Diabová (Jednota tlumočníků a překladatelů, předsedkyně poroty), Katarzyna Filgasová (Jednota tlumočníků a překladatelů), PhDr. Milena Horálková (Komora soudních tlumočníků ČR), Petr Kautský (časopis ToP/tlumočení-překlad/), PhDr. Alena Lhotová (Obec překladatelů), Iva Pecháčková (Svaz českých knihkupců a nakladatelů), PhDr. Jana Rejšková (Ústav translatologie FF UK), PhDr. Silvia Semaková (Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry), Mgr. Šárka Valverde (Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT), Olga Vašková (měsíčník Čtenář). Porota udělila publikaci Evy Šormové Česká činohra 19. začátku 20. století čestné uznání.

Česká činohra 19. a začátku 20. století bude stejně jako ostatní tituly přihlášené do soutěže vystavena na 22. mezinárodním veletrhu Svět knihy Praha 2016 v expozici JTP Slovník roku (Průmyslový palác, foyer v levém křídle). Ceny budou slavnostně vyhlášeny a předány v Literárním sále (Průmyslový palác, pravé křídlo) v pátek 13. května ve 14:00.hodin.

Eva Šormová a kol. – Česká činohra 19. a začátku 20. století: Osobnosti; I. díl: A-M, II. díl: N-Ž

Dvoudílný lexikon, šestý svazek publikační řady Česká divadelní encyklopedie, se věnuje 19. století, které bylo pro české divadlo zcela zásadní epochou. Zahrnuje více než půl tisíce hesel osobností. Zastoupeni jsou herci, divadelní ředitelé a intendanti, dramatikové a překladatelé, výtvarníci, kritici, teoretikové i vybraní představitelé loutkového divadla, šantánu a kabaretu. Každé heslo podává na základě zevrubného výzkumu informace o životě, činnosti a díle příslušné osobnosti a je vybaveno podrobnou bibliografií. Text doprovází bohatá obrazová příloha. Rozsáhlou publikaci zpracoval Kabinet pro

studium českého divadla s externími spolupracovníky pod vedením Evy Šormové. Slovník, na němž se autorsky podílelo 43 autorů, byl zpracován s finanční podporou Ministerstva kultury, vydání podpořila Akademie věd České republiky.

PhDr. Eva Šormová, teatroložka a historička českého divadla 19. a 20. století, se v posledních letech se věnuje hlavně lexikografické práci. V roce 2000 vydala publikaci Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů, autorsky se podílí na domácích i zahraničních encyklopediích a je hlavní redaktorkou České divadelní encyklopedie. Více informací o cenách Slovník roku 2016 naleznete na stránkách Jednoty tlumočníků a překladatelů.

Adéla Vondráková

Označeno pod:

Back to top