Republic of Liberland .


video – TV Prima broadcast
Annual summary brochure
Website info

Prague
On December 18, 2015 Vít Jedlička, president of self-proclaimed Free Republic of Liberland, presented the first provisional government and its three ministers – minister of finance, minister of foreign affairs and minister of interior. Also, he mentioned minister of justice from Great Britain and other two vicepresidents from USA and France, which will be presented at another ocassion.

At the ocassion of Christmas Gala evening Mr. President met some of the Liberland supporters, businessmen and political or diplomatic personalities. The event was attended by the Attache of Syrian embassy Mrs. Abeer Al Assadand the Honorary Consul of Belize Antonín Šimek. Moreover, we had the pleasure to have the presence of Czech politicians, members of parliament Ing. Pavel Šrámek and also Mrs. Pavla Golasowská.They all gathered to be guests at the official presentation of the provisionally formed cabinet of ministers.
President has opened the event with a welcome speech, where he presented Jan Purkrábek an economist who has extensive experience in public-private corporate finance and treasury, to be minister of finance. Purkrábek´s main aim is to maintain the basic idea on which Liberland has been established – no collection of taxes. „I like the thought of people paying voluntarily the taxes in the amount they themselves chose to“ stated Jan.
Ministry of interior was assigned to Ondřej Příhonský, an expert on international relations and security issues, who strives to reach agreement with Croatia so that the local police wouldnt impede the settlement of the island.

The last but not least, the only lady in the government, is the minister of foreign affairs Monika Chlumská, who after graduating in political and social sciences found her passion in cultural diplomacy and communication. „My main aim is to strengthen our representative offices across the world and turn them into a strong team working for Liberland“ she claimed. Liberland has, according to Chlumská, representatives in more than 60 countries across the world. Usually these people are already connceted to local governments or diplomatic rounds.
This government formation is already fully functional, working with great enthousiasm and will be operative until the first democratic election, which shall take place within 2 or 3 upcoming years.

CZECH VERSION
Praha
18.prosince 2015

President samozvaného státu Liberland Vít Jedlička představil první prozatimní vládu a její 3 ministry – ministra financí, minsitra vnitra a ministryni zahraničí. Zmínil také ministra spravedlnosti z Velké Británie a více prezidenty ze Spojených států a Francie, kteří mají být představeni při další příležitosti.

Na Vánočním Gala večeru se prezident setkal s mnoha podnikateli, příznivci Liberlandu a důležitými politickými osobnostmi. Přisli například významní hosté jako paníAbeer Al Assad, atašé pro Syrskou ambasádu, Honorární konzul pro Belize Antonín Šimek a za českou politickou scénu poslankyně paní Pavla Golasowská a pan poslanec Ing. Pavel Šrámek.
President otevřel slavnostní večer úvodním proslovem, při nemž představil ministra financí Jana Purkrábka, ekonoma s více než 15-ti letou praxí v oboru public – private corporate finance. Purkrábkův hlavní cíl je udržet základní ideu na které byl Liberland založen – nevybírat žádné povinné daně. „Líbí se mi myšlenka, že lidé zaplatí státu tolik, kolik sami chtějí“ řekl Jan.
Ministrem vnitra se stal Ondřej Příhonský, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost, jehož cílem je dosáhnout co nejdříve dohody s Chorvatskem na tom, aby tamní police nebránila osídlení Liberlandu.

V neposlední řadě, jedinou ženou ve vládě se stala ministryně zahraničí Monika Chlumská, která má za sebou studium politologie a diplomacie se specializací na masovou komunikaci a média. „Mým hlavním cílem je ustanovit naše úřady v zahraničí a spojit tým lidí, kteří nás reprezentují. Liberland má podle Chlumské reprezentanty ve více než 60-ti zemích světa. Většinou jsou to lidé, kteří mají vazby na místní vládu a diplomacii.
Toto vládní uskupení je samozdřejmně dočasné a bude operativní do momentu prvních demokratických voleb, které se uskuteční v rámci několika následujících let.

Secretary of state
Presidential Office of the Free Republic of Liberland

Monika Chlumská
Secretary of state
Presidential Office of the Free Republic of Liberland

Back to top