RONN se mění na MEA Water Management s.r.o.

RONN se mění na MEA Water Management s.r.o.

Dovršení spojení společností RONN a MEA

S ukončením roku 2016 se uzavřel i administrativní proces postupné integrace společností RONN Water Management s.r.o. a skupiny MEA AG.

Po dvaceti letech úspěšného působení značky RONN v oblasti odvodňovacích systémů v ČR i SR došlo v roce 2013 k fúzi do nadnárodní skupiny MEA AG. Spojením firem MEA a RONN vznikl silný a stabilní subjekt, který nyní bude pokračovat pod jednot-ným názvem MEA Water Management s.r.o., stejně jako všechny ostatní společnosti této skupiny po celém světě. Ekonomické, obchodní i kontaktní údaje zůstávají ne-změněny.

MEA Water Management s.r.o. je dodavatelem profesionálních liniových odvodňova-cích a konstrukčních systémů, nerezového odvodnění, žlabů a vpustí, odlučovačů ropných látek a tuků s návazností na vsakovací systémy. Pod značkou RONN dodává na český a slovenský trh kompozitní rošty a kompozitní konstrukce. MEA Water Ma-nagement s.r.o. provozuje v ČR pobočky v Praze, Plzni, Karlových Varech, Brně, Turnově a v Českých Budějovicích, na Slovensku u Trenčína.

Kontaktní centrum: +420 841 111 128, www.mea-odvodneni.cz

Skupina MEA AG

Celosvětově působící MEA AG patří k vedoucím výrobcům a dodavatelům v oblasti sta-vebnictví a průmyslu a je vedoucí silou na trhu světlíkových šachet a sklepních oken. Sku-pina se samostatnými obchodními jednotkami MEA Bausysteme GmbH, MEA Water Ma-nagement GmbH a MEA Metal Applications GmbH zaměstnává kolem 700 pracovníků a dosahuje ročního obratu cca 120 milionů Euro. Sídlem firmy inovativního rodinného podni-ku s moderními strukturami řízení je Aichach/Německo.

Ing. Ivana Duchoňová

Marketingové poradenství E-mail: ivana.duchon@gmail.com

www.linkedin.com/in/duchonova

Označeno pod:

Back to top