Rozdávaly se ceny za nejlepší projekty v personalistice

Rozdávaly se ceny za nejlepší projekty v personalistice

Praha, 26. 5. 2015. Dne 20. 5. v prostorách velkého sálu Slovanského domu proběhlo udělování cen patnáctého ročníku soutěže HREA – Excellence Award® organizované neziskovou společností People Management forum (PMF). První místo obsadila společnost Ostroj a.s. s projektem „Partnerská základní škola OSTROJe“.

Cena „HREA – Excellence Award®“ vznikla s cílem ocenit nejlepší projekty a profesionály působící v oblasti lidských zdrojů, kteří nejvíce přispěli k rozvoji své profese a společnosti, pro kterou pracují. Tato soutěž oceňuje nejlepší projekty v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů. „Zvláštní důraz při hodnocení klade porota na podnikatelské výsledky, originalitu a na inovativnost projektu. Letos jsme se setkali, snad poprvé, s projektem, který se věnoval gamifikaci,“ říká Barbara Hansen Čechová, výkonná ředitelka PMF.

„Odborná komise ocenila nárůst projektů, které si kladou za cíl zvýšit spokojenost svých zaměstnanců a provázat jejich výkony se strategickými cíli společností a zároveň prolínající se s inovativními a úspornými řešeními. To je recept na úspěšný projekt,“ tvrdí Hansen Čechová.

O cenu mohou usilovat jak komerční subjekty, tak neziskové organizace a úřady veřejné správy. Desetičlenná odborná porota složená z profesionálů z oblasti rozvoje lidských zdrojů pak dle stanovených pravidel určí finalisty.

Do soutěže o nejlepší personální projekt roku 2014 se přihlásilo celkem 11 projektů. V kategorii společností do 500 zaměstnanců soutěžily tři projekty a osm projektů bylo podáno společnostmi nad 500 zaměstnanců. Témata byla různorodá od zapojení vytváření firemní akademie přes gamifikaci až po investici do budoucna v rámci vychovávání středoškoláků pro strojírenský průmysl. „Finálovými projekty se jako červená nit táhne jeden důležitý aspekt a tím je práce s talenty – od vyhledávání přes jejich rozvoj a zejména udržení. To je to, na co se firmy více než kdy jindy musí soustředit a také to, čím se do budoucna budou odlišovat úspěšné společnosti od těch ostatních,“ říká Hana Púllová, generální ředitelka společnosti Randstad.

Mezi finalisty odborná porota nominovala společnosti O2 Czech republic, Ostroj a Finidr. O konečném umístění těchto společností rozhodla odborná veřejnost v hlasování v průběhu výroční konference HR KNOW HOW 2015, Síla HR. Konferenci navštívilo necelých 300 účastníků z řad právě HR profesionálů.

Na prvním místě se umístila společnost Ostroj a.s., jejíž projekt „Partnerská základní škola OSTROJe“ udělal na porotu dojem díky svým výsledkům.

… aneb o době, kdy je snadnější pořídit stroj za desítky milionů než k nim sehnat obsluhu.

Hledáte lék? OSTROJ nechce léčit, mezi předškoláky, školáky i studenty šíří nákazu náklonností k technice. Loni jsme 6 vybraných základních škol zapojili do projektu, zakoupili stavebnice LEGO MINDSTORMS Education EV3. A hurá do hraní/učení! Žáky to ohromně chytlo. Při exkurzích do OSTROJe pak žáci vidí, že v tom „hraní“ a tvoření, mohou pokračovat i v práci, pokud si vyberou správnou školu. A jestli se nám daří? Letos se na „Strojku“ přihlásil téměř trojnásobek žáků, než mohu vzít a na SŠT si budoucí učně mohou také vybírat.

Na druhém místě se umístila společnost společnost Finidr, s.r.o. s projektem „APLIKAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT“.

Cílovou skupinou byl střední management, který dále ovlivnili dalších 65 kolegů. Výsledkem aplikačního vzdělávání je nový aktualizovaný Etický kodex včetně návrhu aplikace do života firmy. Zásadní bylo uchopení zadání hravou a zábavnou formou, dostat EK blíže k lidem, a proto se především vizualizovalo. Prioritou projektu byla dlouhodobá udržitelnost získaných znalostí a dovedností, což již nyní projekt prokazuje tak, že střední management pracuje dále systémově a samostatně na rozvojových setkáních, která generují další přidanou hodnotu firmě, např. projekt „Manažerský rok“, jehož přínos je odhadován na 30 mil. Kč.

Na třetím místě se umístila společnost O2 Czech Republic a.s. s projektem EasT – Experts as Trainers

Experts as Trainers (EasT) je interní vzdělávací program určený pro všechny zaměstnance společnosti O2. Je postaven na principu zaměstnanci školí zaměstnance a cílem je nahradit část externích školení interními. Expertní trenéři jsou zaměstnanci – odborníci, kteří vstupují do programu dobrovolně a s chutí školit. V roce 2014 jsme zrealizovali 137 kurzů, prošlo jimi 1677 účastníků a průměrné hodnocení všech kurzů bylo 1,25 (škála 1-5). Podařilo se nám ušetřit náklady (3,3 mil.Kč) a zároveň rozšířit nabídku interních kurzů. Zaměstnancům jsme poskytli snadný přístup ke vzdělávání a otevřeli tak další prostor pro osobní rozvoj.

Dalšími oceněnými projekty a organizacemi byly vítězové jednotlivých kategorií.

Vítězem I. kategorie (komerční subjekty do 500 zaměstnanců) se stala společnost Finidr, s.r.o. s projektem „APLIKAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDNÍ MANAGEMENT“.

Vítězem II. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců) se stal Ostroj a.s. s projektem „Partnerská základní škola OSTROJe“.

Porota vybrala vítězné projekty v jednotlivých kategoriích a následně 3 nejlepší projekty napříč všemi kategoriemi, které postoupily do finále.

Vedle uznání odborníků v oblasti práce s lidmi získaly oceněné společnosti hodnotné ceny od partnerů soutěže v hodnotě od 5 000 do 120 000 Kč. Soutěž podpořily společnosti Randstad, jež byla generálním partnerem a dále společnosti Business Institut, Thomas International, Channel Crossings a Management Press.

Generální partner

Finále, I.místo

Finále, I. Místo

Popis k fotografii: Zleva: Předávající Olga Kupec, Dagmar Stloukalová, vedoucí odboru Lidské zdroje, Eva Hejlová prezidentka PMF, Hana Púllová, generální ředitelka společnosti Randstad.

Finále II. místo

Popis k fotografii: Zleva: Předávající Olga Kupec, Maryla Adamčíková, vedoucí personálního oddělení, Finidr, Eva Hejlová prezidentka PMF, Ondřej Hykel, marketing manager, Business Institut EDU.

Finále III. místo

Popis k fotografii: Zleva: Předávající Olga Kupec, Klára Marečková, Manažer, Learning & Development, O2 Czech republic, Vítězslav Bican, ředitel společnosti Channel Crossings, Eva Hejlová prezidentka PMF.

Pro více informací o jednotlivých úspěšných projektech a soutěži kontaktujte Barbaru Hansen Čechovou, barbara.hansencechova@hrforum.cz,

Označeno pod: , , ,

Back to top