Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2017 .

Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2017 .

Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2017 .

Oznamuji, že na Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v Praze, byl zvolen Ing. Pavel Křeček, předsedou.

Je to jeho čtvrté volební období od roku 2008 (2017 – 2020).

A také prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředsedou.

Volební období 2017 – 2020.

Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT,  srafajova@ckait.cz