Soukromníci a NEZAVISLÍ s podporou Občanské demokratické aliance jdou do voleb do Evropského parlamentu .

Soukromníci a NEZAVISLÍ s podporou Občanské demokratické aliance jdou do voleb do Evropského parlamentu .

Soukromníci a NEZAVISLÍ s podporou Občanské demokratické aliance jdou do voleb do Evropského parlamentu .

S cílem zabránit nežádoucí centralizaci a přenášení kompetencí členských států na orgány EU a zvýšit uplatnění živnostníků a středních firem v EU, ale také zasadit se o bezpečnost v Evropě a koncepčně nastavit spolupráci v oblasti výroby a distribuce elektrické energie, využití odpadů, nebo také podporu rodin s více dětmi, se budou ucházet o přízeň voličů v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu koalice, kterou tvoří Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ s podporou Občanské demokratické aliance a profesních společenstev.

„Na kandidátní listině je řada odborníků s dlouholetou životní zkušeností z celého spektra profesních oborů, a to je silná protiváha kandidátkám složeným z politiků bez reálných životních zkušeností“ uvádí Rudolf Baránek ze Strany soukromníků.

Hnutí NEZAVISLÍ přináší na kandidátku dlouholetou zkušenost z komunální politiky a správy regionů.

Pavel Sehnal, předseda Občanské demokratické aliance k tomu dodává: „Spolupráci Strany soukromníků, hnutí NEZAVISLÍ a Občanské demokratické aliance považujeme za základ spojenectví na pravé straně politického spektra. Věříme v úspěch ve volbách do Evropského parlamentu, ale zejména hodláme v budoucnosti spolupracovat i při přípravě voleb do krajů, které se uskuteční na podzim roku 2020.“

Hlavní témata voleb do Evropského parlamentu

 1. Evropa bezpečná
  1. Spojenectví v NATO
  2. Spolupráce armád členských zemí
  3. Boj s terorismem
 2. Evropa ekonomicky spolupracující
  1. Výroba a distribuce elektrické energie v rámci společné koncepce
  2. Zvýšení uplatnění menších a středních firem
  3. Kvalifikovaná měnová politika
 3. Evropa demokratická
  1. Zvýšení podílu členských států na tvorbě evropské legislativy
  2. Svoboda tisku a projevu
  3. Dodržování právních norem
 4. Evropa ekologická
  1. Ochrana přírody
  2. Ochrany ovzduší, vodních zdrojů
  3. Koncepční využití odpadů
 5. Evropa společný domov
  1. Školství a vzdělávání, podpora rodin s vice dětmi
  2. Využití potenciálu seniorů
  3. Respektování kulturních rozdílů