Soutěž o nejlepší obal kongresu

Soutěž o nejlepší obal kongresu

V rámci kongresu OBALKO proběhne i soutěž o nejlepší obal kongresu. Do této soutěže může každá společnost nominovat jeden svůj obal, který považuje za nejlepší,

nejvíce inovativní. Přihlášené obaly budou vystaveny v prostorách akce, kde budou hodnoceny ze strany účastníků kongresu. Každý účastník obdrží hodnotící formulář při registraci. Při hodnocení bude dohlíženo, aby přihlašovatel obalu současně nehlasoval pro svůj obal. Vyhlášení vítězného obalu proběhne v průběhu večerního OBALOVÉHO BUSINESS MIXERu.

Podmínky pro přihlášení:  Do soutěže lze přihlásit jeden spotřebitelský nebo skupinový obal za společnost, v maximální velikosti 1 x 1m. Větší rozměr pouze po telefonické dohodě. Kromě názvu obalu a informace o jeho použití je třeba zaslat min. jeden vzorek obalu, nejlépe včetně baleného produktu, do společnosti  ATOZ Marketing Services (Holečkova 29, Praha 5  150 95) k rukám Magdalény Jindrové, nejpozději do 10.10.2014.

Pro registraci obalu nás kontaktujte co nejdříve na emailové adrese magdalena.jindrova@atoz.cz nebo na tel. čísle: +420 603 140 197.