Špičky protonové terapie se sjely do Prahy na světový kongres

Špičky protonové terapie se sjely do Prahy na světový kongres

Praha, 26. května 2016 – Na dva tisíce onkologů, radioterapeutů a fyziků se sjelo do Prahy, aby tady diskutovali o protonové léčbě. Výroční 55. ročník konference světové Společnosti částicové terapie se koná od 23. do 28. května v Kongresovém centru. Poprvé v České republice.

Odborníci z předních protonových center z Ameriky, Asie i Evropy tady představují nejnovější zkušenosti a klinické výsledky v oblasti protonové terapie nádorů. „Abychom mohli vyhodnotit přínos protonové radioterapie pro pacienty, musíme být schopni efektivně sbírat klinická data a nastavit registry pro rostoucí počet pacientů a nových diagnóz,“ říká primářka Centra protonové terapie a dětské radiační onkologie z MD Anderson v Texasu, Anita Mahajan Ph.D.

„V MD Anderson léčíme protony například pacienty s rakovinou plic, rakovinou jícnu a hrtanu, rakovinou prostaty, rakovinou jater, nádory mozku a další. Ve všech případech sledujeme, do jaké míry je protonové záření bezpečnější – tedy nakolik snižuje míru toxicity a vedlejších účinků na zdravé tkáně oproti standardním metodám. Naším cílem je potvrdit, že pacientům protonové záření přináší výrazné zlepšení jejich stavu,“ uvádí Mahajan.

Mgr. Vladimír Vondráček, hlavní fyzik Protonového centra v Praze, dodává: „Protonový svazek dokáže ozářit nádor tak, že do příslušného kritického orgánu není dodána žádná dávka. A nulová dávka znamená zároveň i nulové riziko vzniku nežádoucího účinku. Radioterapie je léčba, kdy každý jednotlivý případ vyžaduje individuální posouzení a pečlivé zhodnocení, jaký způsob ozáření je pro daného pacienta nejlepší. Rozhodování zda pacientovi protonovou léčbu indikovat, či ne by ale v žádném případě nemělo být ovlivněno tvrzením, že limitní dávka je bezpečná dávka, které nejen že neplatí, ale hlavně když k vyloučení rizika nežádoucího ozáření existuje bezpečnější a snadno dostupná léčba – protonová terapie.“

Podle odhadů, které v minulosti potvrdila česká Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF) ČLS JEP by protony mohly být přínosem pro 10 – 15 % onkologických pacientů léčených radioterapií. Americká společnost pro radiační onkologii ASTRO uvádí ve svých doporučeních až 20 % nemocných. „Podle údajů SROBF přibude v České republice více než 25 tisíc nově ozařovaných pacientů každý rok. Dalších více než 5 tisíc pacientů podstoupí ozáření kvůli návratu onemocnění. Údaje tak napovídají, že každý rok by se v tuzemsku mělo protony ozářit nejméně 3 tisíce pacientů, kteří by z této léčby profitovali,“ shrnuje primář pražského protonového centra, MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Podle statistik Společnosti částicové terapie (PTCOG) bylo v roce 2014 některou z metod částicové terapie léčeno ve světě přes 15 tisíc pacientů. Z toho v 10 % případů šlo o dětské pacienty. Protonové centrum v Praze je v provozu přes tři roky a za tu dobu poskytlo léčbu více než tisíci pacientů.

Jednou ze základních diagnóz, kterou mají ve svých indikacích všechna světová protonová centra, je rakovina prostaty. „Publikované výsledky mezinárodních studií z roku 2015 potvrzují, že u protonové radioterapie dosahují pacienti s karcinomem prostaty o 5-10 % lepšího přežívání bez biochemického

relapsu a až trojnásobně se snižuje výskyt pozdních nežádoucích účinků jako je například poškození močového měchýře oproti běžné fotonové terapii,“ doplnil MUDr. Kubeš.

Význam protonové terapie dokládá také rostoucí počet protonových center po celém světě. V současné době je jich podle údajů Společnosti částicové terapie přes padesát, jen v loňském roce bylo otevřeno 12 nových pracovišť včetně dvou center americké prestižní kliniky Mayo Clinic. „Roste počet center, přesto se protonová léčba dostává jen k malé části těch, kteří by ji potřebovali a mohli z ní profitovat. Hlavním problémem je, že kapacita center nestačí. Postupně se v USA učíme, jak snižovat náklady na výstavbu i provoz a zároveň neustále zlepšovat možnosti léčby rakoviny částicovým zářením,“ dodal předseda Společnosti částicové terapie prof. Jay Flanz, Ph.D.

„V České republice je protonová léčba uznána jako léčba hrazená z veřejného zdravotního pojištění a oporu má i ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví. Můžeme doložit, že její náklady jsou srovnatelné s léčbou standardní. Věříme, že právě výsledky protonové léčby prezentované zde v Praze v průběhu letošní světové výroční konference PTCOG poskytnou přesvědčivá data i tuzemským onkologům a radioterapeutům z Komplexních onkologických center,“ uzavírá ředitelka PTC Iva Taťounová.

Particle Therapy Co-Operative Group (PTCOG)

Společnost částicové terapie je nezisková organizace sdružující všechna centra poskytující léčbu těžkými částicemi. Je celosvětovou databází soustřeďující klinické protokoly, výsledky léčby a registry všech fungujících a připravovaných center včetně statistik léčených pacientů. http://www.ptcog55.org/

Jana Běhalová, jana.behalova@mhw.cz,

Označeno pod: , ,

Back to top