Srpen 1968 v Praze

Muzeum hlavního města Prahy pořádá
od 21. srpna 2018 do 2. prosince 2018
venkovní výstavu
Srpen 1968 v Praze
Muzeum hlavního města Prahy pořádá od 21. srpna do 2. prosince 2018 před hlavní
budovou muzea na Florenci venkovní panelovou výstavu Srpen 1968 v Praze. Návštěvníci si budou moci prohlédnout výstavu připomínající 50 let od srpnové okupace Prahy v roce 1968 armádami pěti států Varšavské smlouvy. Vpád armád přerušil obrodný proces pražského jara.
Výstava představí prostřednictvím fotografií, letáků, plakátů a dalších tiskových materiálů ze sbírek Muzea hl. m. Prahy realitu jednoho srpnového týdne roku 1968 v hlavním městě. Časově pokryje pohnuté okamžiky srpnových dnů od vpádu cizích vojsk na naše území dne 21. srpna až po podpis pokořujícího moskevského protokolu a návrat našich čelných představitelů z Moskvy do Prahy dne 27. srpna 1968. Krátce rovněž připomene, co tomuto tragickému okamžiku v našich dějinách předcházelo: období pražského jara s jeho hlavními politickými exponenty.

Pražské jaro přineslo zcela zásadní pocit uvolnění poměrů v socialistickém Československu a především naději na možné fungování svobodné občanské společnosti. Lidé se po dvou desetiletích života v totalitě opět svobodně nadechli, byla zrušena cenzura, obnovila se činnost některých spolků a začaly vznikat nové, ruku v ruce s politickou reformou se připravovala reforma ekonomická. Toto nadějné období, naplněné euforií z probíhajících změn ve společnosti, vystřídal šok, způsobený okupací vojsk Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem.
Dobové fotografie od renomovaných autorů Jiřího Všetečky, Bohumila Dobrovolského
a dalších předvedou návštěvníkům dramatické momenty spojené s obsazováním Prahy
21. srpna 1968, zejména pak dění u Československého rozhlasu. Pozornost je
věnována reakcím veřejnosti i postojům vládnoucí komunistické strany, které se výrazně projevily především v uspořádání XIV. mimořádného sjezdu strany ve Vysočanech. Obrazy protestních průvodů a shromáždění Pražanů střídají letáky s výzvami proti násilnému vojenskému obsazení země. Zásadní roli v informovanosti Pražanů sehrály v srpnových dnech hromadné sdělovací prostředky, kterým se i po obsazení redakcí podařilo v provizorních podmínkách nadále udržet svobodné zpravodajství. V neposlední řadě je výstava rovněž důstojnou připomínkou tragických obětí srpnové okupace v hlavním městě.
V letošním jubilejním roce se jedná již o třetí výstavu Muzea hl. m. Prahy, která připomíná nejvýznamnější „osmičková“ výročí české a československé historie – po webové výstavě Únor 1948 v Praze a nedávno zpřístupněné výstavě Praha 1848–1918.

Autorka výstavy
Renáta Kalašová
Grafické řešení
Petr Liška, ViaGaudium
Produkce
Klára Stříbná
Redakční práce
Lenka Hensen
Překlad
Lucie Kasíková
Kontakt pro bližší informace:
www.muzeumprahy.cz
Mgr. Olga Šámalová
náměstkyně ředitelky pro úsek vnějších vztahů
samalova@muzeumprahy.cz
T+ 420 221 012 939, M+ 420 725 847 820
Mgr. Marika Hankiewiczová
úsek vnějších vztahů
hankiewiczova@muzeumprahy.cz
T+ 420 221 012 933, M+ 420 601 751 807

Roman Hájíček

Označeno pod:

Back to top