Stavba roku Středočeského kraje 2016 .

Veřejnost má nyní možnost hlasovat ve třetím ročníku  soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2016, a podpořit tak nominovanou stavbu, která ji zaujala a měla by dle jejich názoru získat ocenění. Hlasovat lze na internetových stránkách:http://www.stavbaroku.cz/printSites.do?Dispatch=ShowContestList&coid=69&group=registered.

„Obce, organizace i běžní občané měli možnost zasílat do třetího ročníku regionální soutěže nominace na vítěze do 15. července. My jsme se rozhodli nominovat stavbu Domova seniorů v Uhlířských Janovicích, který jsme před rokem slavnostně otevřeli. Dle mého názoru si tato velkolepá budova pozornost rozhodně zaslouží. V minulosti vyhrála například rekonstrukce Niederleho pavilonu v oblastní nemocnici Kladno. Byl bych rád, aby lidé svým hlasováním podpořili stavby, které se jim skutečně libí,“ vyzval veřejnost k hlasování středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD).

Investoři, mezi nimiž nechybí obce nebo kraj, architekti, stavební firmy či uživatelé v soutěži prezentuji projekty, které byly zrealizovány v období od začátku roku 2013 do termínu podání přihlášky. Do soutěže mohly být přihlášeny stavby všeho druhu: nové i rekonstrukce, urbanistické realizace i úpravy krajiny, pozemní stavby – bytové i nebytové budovy, inženýrské stavby – stavby veřejné infrastruktury, dopravní i technické, energetické i vodohospodářské stavby. Soutěž je určena pro stavby realizované na území Středočeského kraje bez ohledu na státní příslušnost projektanta a sídlo dodavatele stavby.

„Díky soutěži se odborníci i laici seznámí s úrovní stavitelství a architektury v našem kraji. Podrobné informace a podmínky soutěže jsou uvedeny na www.stavbaroku.cz.,“ popsal radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek (KSČM). Na této adrese najdou zájemci i kompletní databázi staveb, složení poroty i seznam všech vypisovatelů soutěže a partnerů včetně informací o přechozích ročnících.

„Přihlášené stavby mohou být oceněny nominací a titulem Stavba roku Středočeského kraje 2016 nebo Cena hejtmana Středočeského kraje. Dále je připraveno dalších deset zvláštních cen garantovaných vypisovateli a partnery soutěže. Tituly a zvláštní ceny vybere a navrhne odborná porota. Může se také stát, že některá kategorie nebude vyhodnocena, protože se nevyskytne žádná adekvátní stavba do ní přihlášená. Ani veřejnost nepřijde zkrátka, svůj názor mohou lidé vyjádřit v internetovém hlasování a vybrat Cenu veřejnosti,“ vysvětlil radní Štefek.

Slavnostní vyhlášení je plánováno na 15. září 2016 a proběhne v kutnohorské Galerii Středočeského kraje.

Díky kraji zazní v Itálii česká opera a bude připomenut odkaz Bohumila Hrabala .

Kraj aktuálně rozvíjí spolupráci se zahraničními regiony v oblasti kultury. „Chceme do zahraničí přivézt to nejlepší z naší kultury, aby naši partneři viděli, že Středočeský kraj má co nabídnout po všech stránkách. Dvě akce se týkají italského regionu Marche a ve druhém případě se zúčastníme příprav oslav sjednocení Německa prostřednictvím našeho partnerství s regionem Porýní-Falc,“ vysvětlil středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD) po jednání Rady kraje v pondělí 29. srpna, kde byly akce odsouhlaseny.

Kulturní týden v italském regionu Marche proběhne příští rok v červenci, kdy se během jednoho týdne představí návštěvníkům třech divadel v partnerských městech regionu Marche operní pěvci – sólisté Národního divadla a Státní opery Praha a orchestr a žáci tanečního a pěveckého souboru ZUŠ Libčice nad Vltavou. Operní pěvci Simona Procházková, Jana Sýkorová a Richard Haan představí za klavírního doprovodu duety a sólové party děl Antonína Dvořáka a dalších světových autorů ve dvou představeních.

Orchestr, taneční soubor a pěvecký soubor ZUŠ Libčice nad Vltavou v počtu 70 žáků si pak připraví komponovaný program, který se bude skládat z klasických i moderních skladeb. Součástí prezentace bude taneční kompozice Open Your Chest, netradičně instalována do podvečerního olivového sadu. Kraj dá na akci 300 000 korun ze svého rozpočtu.

Kraj se také rozhodl letos v listopadu zřídit stálou výstavu fotografií Bohumila Hrabala ve městě Fermo. „Ve spolupráci s Polabským muzeem a partnerským městem Nymburk připravíme soubor dvaceti fotografií, které budou vystaveny v divadelní restauraci Trattoria degli Artisti. Tato restaurace je neoficiálním kulturním centrem a tradičním místem setkávání místních umělců. Nová stálá výstava doplní již instalovanou expozici, která obyvatelům Ferma představuje nymburský pivovar a jeho tradiční výrobky. Pivovar Nymburk totiž v minulosti navázal s restaurací čilou spolupráci a s velkým ohlasem je zde prodáváno nymburské pivo,“ popsal hejtman.

Třetím projektem, který prohlubuje krajskou spolupráci se zahraničím, je zapojení Středočeského kraje do přípravy oslav sjednocení Německa, které připravuje na podzim příštího roku partnerský region Porýní-Falc. Konkrétně jde o zapojení středočeských umělců (folklorní soubor, dětský pěvecký sbor apod.), kteří budou na oslavách střední Čechy reprezentovat.

Označeno pod:

Back to top