Stavební veletrhy Brno 2014

Stavební veletrhy Brno 2014

POZVÁNKA

Na Stavební veletrhy Brno 2014

22. 4. – 26. 4. 2014

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dlouhodobě spolupracuje se společností Brněnské veletrhy na přípravě a programu stavebních veletrhů. V letošním roce je ČKAIT spolupořadatelem konference Změny požadavků na bydlení. Ve spolupráci se stavebními fakultami v ČR zajišťuje provoz nezávislého Stavebního poradenského centra a v předvečer zahájení stavebních veletrhů pořádá Ouverturu.

Tentokrát je to již 14. Ouvertura Stavebních veletrhů a je věnována problematice provádění staveb a stavbyvedoucím. Pořadem provází Ing. Svatopluk Zídek. Úvodní slovo pronese Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT. Témata přednášek: Konverze pivovaru kláštera Plasy na Centrum stavitelského dědictví Národního technického muzea Praha a Nové železniční tunely na traťovém úseku Votice – Benešov. Na závěr tohoto setkání bude představena Stavební kniha 2014 „Stavby a stavbyvedoucí“. Registrace je na www.bvv.cz , odkaz „REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKU“, zadejte Váš e-mail, zadejte registrační kód OUVERTURA 2014, vyplňte zobrazený formulář a odešlete.

Změny požadavků na bydlení (příloha č. 2) se uskuteční 24. 4. 2014, od 10.00 hod., konferenční pavilon P, sál P4.  Záštitu poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Odborným moderátorem konference je Prof. Ing. Alois Materna, CSc. MBA, první místopředseda ČKAIT. Konference je určena potenciálním stavebníkům, tj. především obcím a projektantům, autorizovaným architektům, inženýrům a technikům. Konference se zaměří na bydlení pro vybrané skupiny domácností a jednotlivců se specifickými požadavky na dispoziční, technické a provozní řešení a na vybavení. Jedná se mj. o seniory, osoby se zdravotním postižením, startovací byty, osoby v bytové nouzi, sociálně vyloučené osoby.

V jednotlivých přednáškách bude věnována pozornost mj. bezbariérové přístupnosti bytů, rehabilitaci brněnské lokality Bronx, výstavbě domu pro seniory v pasivním energetickém standardu v Modřicích. Registrace je na www.bvv.cz/ibf, odkaz „REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKA“, zadejte Váš e-mail, zadejte registrační kód KONFERENCE 2014, vyplňte zobrazený formulář a odešlete. Pro návštěvníky veletrhu je vstup volný.

• NEZÁVISLÉ STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM

ČKAIT je dlouhodobě hlavním odborným partnerem Brněnských veletrhů při stavebních veletrzích. Stavební poradenské centrum je určeno návštěvníkům veletrhu, kteří tu mohou bezplatně získat informace a odborné konzultace. Poskytují je nezávislí odborníci z výzkumných, zkušebních a informačních institucí a pracovišť (Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, CSI – Centrum stavebního inženýrství Praha, VÚPS – Certifikační společnost, Praha, FISIN – finanční služby Brno, Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Státní zdravotní ústav Praha, Šála – MODI, Znalecký ústav Informace a odborné konzultace v oblasti stavebnictví, související právní předpisy; stavební technologie a provádění staveb, nové stavební materiály a výrobky pro stavby, provoz a udržování budov, vady staveb, snižování energetické náročnosti budov, kvalita vnitřního prostředí (plísně, chemické znečištění, alergeny, ochrana proti radonu, výběr stavebních materiálů), způsoby financování bytové výstavby, program oprav bytových a panelových domů, bezbariérové řešení staveb, navrhování konstrukcí podle Eurokódů, autorizace ve výstavbě a další. Konzultace jsou bezplatné.

Součástí Stavebního poradenského centra je o prezentace odborné stavební literatury o výstava odborných stavebních časopisů a časopisů příbuzných oborů vydávaných v o odborné přednášky a prezentace k vybraným problémům o internetové připojení a vyhledávání relevantních informací Mgr. Soňa Rafajová, mediální a inzertní manažer ČKAIT, 731 503 285, tel.: 227 090 221,

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále ČKAIT) je profesní organizací, do jejíž působnosti patří především: dohled nad technickou kvalitou v úrovni stavebních oborů a specializací, ochrana zájmů klientů při územním plánování, projektování a výstavbě, hodnocení efektivnosti staveb a jejich bezpečnosti, spolupráce při zpracování návrhů právních předpisů týkajících se stavebnictví a jejich novel. Komora se vyjadřuje k aktuálním otázkám v oblasti stavebnictví, životního prostředí, vodního hospodářství, technické a dopravní infrastruktury. Vzdělává své členy zejména v oblasti právních předpisů, Eurokódů, bezpečnosti práce, bezbariérových podmínek v navrhování a provádění staveb. Nabízí odborníky pro výběrová řízení při zadávání veřejných zakázek a poskytuje poradenskou činnost na Stavebních veletrzích Brno a Střechy Praha. Komora prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou literaturu, zajišťuje rychlý informační servis, odborné semináře, vydává časopis Energeticky soběstačné budovy, spolupracuje na vydávání časopisu Stavebnictví a Tepelná ochrana budov. Komora spolupracuje se všemi stavebními a dalšími technickými fakultami v České republice. Uděluje Ceny ČKAIT za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku. ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/1992 Sb., je samosprávnou profesní organizací s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 29 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

Mgr. Soňa Rafajová, mediální a inzertní manažer ČKAIT, 731 503 285, tel.: 227 090 221,

srafajova@ckait.cz, www.ckait.cz

 

OUVERTURA

Stavebních veletrhů Brno 2014

Veletrhy Brno, a.s.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Národní stavební centrum, s.r.o.  ve spolupráci Českým svazem stavebních inženýrů a se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska pořádají v předvečer zahájení 19. ročníku Stavebních veletrhů Brno v úterý dne 22. dubna 2014 v 19 hodin v přednáškovém sále č. 102 Administrativní budovy BVV, Výstaviště 1 tradiční, již 14. OUVERTURU Stavebních veletrhů, která je věnována problematice:

Stavby a stavbyvedoucí

Pořadem provází Ing. Svatopluk Zídek, (ČKAIT & ČSSI)

Slovo úvodemna Centrum stavitelského dědictví Národní technického muzea

Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT

Konverze pivovaru kláštera Plasy

Mgr. Pavel Kodera, Ph.D. (NTM Praha)

+ Ing. Svatopluk Slováček (Unistav Brno)

Nové železniční tunely na traťovém úseku Votice – Benešov

Ing. Miloš Krameš

(SUDOP Praha)

Představení „STAVEBNÍ KNIHY 2014“

téma – Stavby a stavbyvedoucí

17. svazek edice Stavební kniha

Ing. Pavel Křeček, Ing. Šárka Janoušková, Mgr. Jan Táborský

S ohledem na omezenou kapacitu vstup pouze pro registrované účastníky.

Postup registrace na OUVERTURU:

– klikněte na odkaz „REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ“

– zadejte registrační kód OUVERTURA2014

– vyplňte zobrazený formulář a odešlete

– jděte na stránky www.bvv.cz

– zadejte Váš e-mail

Potvrzení registrace a voucher (pdf) od pořadatele v případě nevyčerpané kapacity obdržíte e-mailem.

Soubor bude aktivován dnem 17. března 2014

(před konáním Stavebních veletrhů)

Poté stačí si tento voucher vytisknout a přijít na Ouverturu.