STEJNÉ PODMÍNKY PRO CIZINCE I ČECHY A KVALITNĚJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ PÉČI

ČSK VÍTÁ NOVINKY V APROBACÍCH:

STEJNÉ PODMÍNKY PRO CIZINCE I ČECHY A KVALITNĚJŠÍ

A BEZPEČNĚJŠÍ PÉČI

Novela zákona č. 95/2004 Sb., kterou se upravují a doplňují podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti cizinců mimo jiné i k výkonu povolání zubního lékaře, konečně reaguje na dlouhodobý tlak České stomatologické komory. Její vedení již několik let prosazuje, aby zubní lékaři, kteří vystudovali v zahraničí mimo EU museli bez výjimky splnit stejné odborné a jazykové požadavky, jaké jsou kladeny na jejich české kolegy. I když je nedostatek lékařů v některých regionech, nelze připustit, aby tamní obyvatelé byli léčeni hůře a stali se z nich občané druhé kategorie.

Zákon vstupuje v platnost 1. července a i když zatím Ministerstvo zdravotnictví nevydalo prováděcí vyhlášku, očekáváme, že podmínky pro kolegy přicházející ze zahraničí budou ve smyslu zákona definitivně vyjasněny a to následujícím způsobem:

1/ Každý bude muset vykonat zkoušku způsobilosti k vyjadřování v českém jazyce. Kdo se k takové zkoušce bez písemné omluvy předem nedostaví, jeho žádost o uznání odborné způsobilosti bude zamítnuta! Dosud mohl absurdně léčit lékař v přípravě s nulovou znalostí řeči pacienta, což je nebezpečné. Také v zubní ordinaci totiž může neznalost jazyka vážně ohrozit zdraví pacienta!

2/ Vstupní testy budou z mnoha otázek a s náročností zcela srovnatelnou se studenty našich univerzit.

3/ Každý, kdo bude chtít vykonávat praxi zubního lékaře v České republice, se bude muset podrobit odborné přípravě na akreditovaném (!) pracovišti. Zde bude nově platit, že jeden lékař-školitel může mít na starosti po dobu celé přípravy pouze jednoho uchazeče o uznání odborné způsobilosti. ČSK je připravena s MZ ČR spolupracovat na vytvoření sítě akreditovaných ordinací schopných takového vzdělávání po celé České republice a to zejména tam, kde se akutně nedostává kvalifikovaných zubních lékařů, tedy například na venkově, v pohraničí. Podobně, jak to známe třeba z USA.

4/ Předem upozorňujeme, že místem tohoto vzdělávání nemohou být a ani nebudou stomatologické fakulty vysokých škol. Jejich prioritním úkolem je něco jiného, totiž příprava jejich studentů.

5/ Česká stomatologická komora připravila systém vzdělávání, který umožní, aby si zahraniční lékaři doplnili znalosti. Včetně předepsaných výkonů, jak je to obvyklé u občanů ČR. Současných 5 měsíců praxe ale považujeme za absurdně krátký čas, neboť není možné si osvojit jazyk a vše dostudovat při práci lékaře za tak krátkou dobu.

Ačkoliv příslušný zákon vstupuje v platnost 1. července a jeho prováděcí vyhláška ještě nebyla dokončena, už nyní se snaží někteří podnikavci nová pravidla zcela obejít. Česká stomatologická komora zásadně odmítá současnou praxi, kdy jsou pod záminkou spolupráce s takzvanými „lékaři-experty“ do České republiky přiváženi de facto novodobí otroci. Bez jakékoli zkoušky z jazyka či odbornosti tito lékaři pracují za nízkou mzdu v ordinacích svých “chlebodárců“ a přitom zcela zásadně ohrožují zdraví a bezpečnost pacientů.

MUDr. Pavel Chrz, prezident ČSK

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident-elekt ČSK

Označeno pod:

Back to top