Středočeská centrála cestovního ruchu a krajské organizace destinačního managementu stvrzují spolupráci

Středočeská centrála cestovního ruchu a krajské organizace destinačního managementu stvrzují spolupráci

Podpisem memoranda o spolupráci turistických oblastí a regionů na území Středočeského kraje vyjádřily krajské organizace destinačního managementu a Středočeská centrála cestovního ruchu vzájemnou vůli a důvěru k oboustranné spolupráci.

Strany memoranda byly:

– Středočeská centrála cestovního ruchu,

– Posázaví o.p.s. pro turistickou oblast Posázaví,

– Zlatý pruh Polabí, o.p.s., pro turistickou oblast Polabí,

– Sdružení Český ráj pro turistický region Český ráj,

– „Bohemia Centralis“ s.p.o. pro turistickou oblast Střední Čechy – západ,

– Město Kutná Hora pro turistickou oblast Kutnohorsko,

– TOULAVA, o.p.s., pro turistickou oblast Toulava a

– Destinační agentura Brdy, organizační složka Ekologického centra Orlov o.p.s. pro turistickou oblast Brdy a Podbrdsko.

Memorandum bylo představeno na tiskové konferenci uspořádané v sídle Středočeské centrály cestovního ruchu dne 12. prosince 2017.

Smluvní strany potvrdily zájem budovat a koordinovat aktivity vedoucí k rozvoji cestovního ruchu. Současně se zavázaly vytvořit předpoklady pro vzájemnou spolupráci regionálních informačních center, které operují v jednotlivých oblastech. Memorandum potvrzuje zájem vytvářet společné produkty v oblasti cestovního ruchu a zajišťovat jim náležitý marketing.

www.centralbohemia.eu

Tomáš Pospíšil

T +420 220 190 441

tomas.pospisil@sccr.cz

Středočeská centrála cestovního ruchu

Husova 156/21 / Praha 1 – Staré Město / 110 00 www.centralbohemia.eu www.facebook.com/centralbohemia

Označeno pod: ,

Back to top