Svatomartinská husa a produkce drůbeže v ČR .

Svatomartinská husa a produkce drůbeže v ČR .

                Ing. Jan Doležal

                  prezident

V Praze dne 30. října 2020                                           

Svatomartinská husa a produkce drůbeže v ČR

Husa domácí patří mezi nejstarší domestikovanou drůbež. Někteří archeologové datují počátky jejího chovu v Evropě již do mladší době kamenné. Pečená husa s přílohou (knedlíky nebo bramborové placky) patří mezi zaručené speciality tuzemské kuchyně a je také nedílnou součástí tradic spojených se zimním obdobím, tedy svátkem sv. Martina (Svatomartinská husa) a později Vánoc jako Svatoštěpánská husa. V souvislosti s trendem posledních let využívat co nejvíce lokální suroviny, přibývá obchodníků, kteří nabízejí na sváteční stůl husu z českých chovů. Pro chovatele jsou svatomartinské slavnosti vrcholem sezóny a jeden z hlavních zdrojů příjmů.

Letošní rok je kvůli probíhající pandemii koronaviru jiný. Vzhledem k jarním omezením se na trzích prodávalo méně housat, což byl pro chovatele problém. V České republice vylíhlá housata totiž primárně nesměřují na export, ale jsou vykrmována spíše u malochovatelů a tradičních menších výkrmců hus, kteří mají již své stálé odbytové kanály.
Vzhledem k tomu, že druhá vlna pandemie a také druhá vlna omezení probíhá na podzim, kdy se obvykle prodávají na trzích husy vykrmené, dojde pravděpodobně k výpadku i nyní. Velký problém zaznamenává sektor HORECA, který doposud lákal zákazníky na Svatomartinské hody. Vzhledem ke spojitosti s oslavou mladých „svatomartinských“ vín, kterým se říká české „beaujolais“ si zákazník bude muset nejspíše svatomartinskou husu společně se svatomartinským vínem letos vychutnat v kruhu rodiny.

 „V letošním roce bylo u nás vylíhnuto 170 863 ks tedy asi o 5 000  ks méně než vloni.  Husy jsou v ČR chovány v 50 hospodářstvích a počet vylíhlých kuřat má stagnující trend.“, uvedla předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

Drůbeží maso zaujímalo svou spotřebou 28,7 kg na osobu v minulém roce druhé místo a každoročně spotřeba mírně stoupá. Zaujímá druhé místo za vepřovým masem v porovnání s ostatními druhy mas. Velká obliba drůbežího masa mezi spotřebiteli je dána pro svou dietní

povahu, ale také z důvodu snadné kuchyňské úpravy a dostupné ceny. Soběstačnost ve výrobě drůbežího masa se pohybuje okolo 65 %.

 „Tuzemské porážky chladí drůbeží maso výhradně vzduchem, což neplatí o chlazeném mase z některých okolních států, které do ČR drůbeží maso exportují za výrazně podnákladové ceny. Vzhledem k nelehké situaci pro chovatele hus a také pro producenty vína bychom byli rádi, aby zákazník ještě více než kdy jindy preferoval domácí produkci, a to nejen na pultech supermarketů, prodej ze dvora, případně online prodej je stále možný a v tomto roce představuje dobrou alternativu pro všechny potravinové patrioty a všechny ty, kteří oceňují kvalitu a bezpečnost českých potravin., dodává prezident Agrární komory ČR Doležal.

Problematickými zůstávají opakující se záchyty například polského drůbežího masa, které je kontaminováno bakterií salmonelózy. Velkému tlaku čelí chovatelé drůbeže z důvodu nízkých cen zemědělských výrobců.

Přední šéfkuchaři doporučují drůbeží maso vybírat chlazené a zástupci Českomoravské drůbežářské unie a Agrární komory ČR doplňují a apelují na zákazníka s preferencí tuzemské produkce a podpory tuzemských chovatelů drůbeže v této nelehké době.

Příloha – tabulková část

Vývoj stavů jednotlivých kategorií drůbeže v ČR (v tis. ks)

Rok Kuřata na chov Kuřata na výkrm Slepice Kohouti Husy Kachny Krůty Drůbež celkem
2010 2 755 14 884 6 216 187 19 402 376 24 838
2011 2 932 11 320 6 137 188 18 289 365 21 250
2012 2 686 11 824 5 355 242 15 249 320 20 691
2013 3 364 11 693 7 243 233 20 272 440 23 265
2014 2 155 11 508 6 756 237 18 393 396 21 464
2015 2 820 12 121 6 297 245 19 590 416 22 508
2016 2 658 11 435 6 116 212 20 498 374 21 314
2017 2 552 10 938 6 836 261 18 550 340 21 494
2018 2 896 11 283 7 990 260 20 781 344 23 573
2019 2 392 11 609 7 582 261 20 768 347 22 979
2020 2 850 11 731 8 502 258 22 598 304 24 247

Pramen: ČSÚ- Soupis hospodářských zvířat

Pozn.: Soupis hospodářských zvířat k 1. 4.

Hlavní ukazatele bilance výroby a spotřeby drůbežího masa (tis.t ž. hm.)  
Rok Počáteční zásoba Domácí produkce Dovoz Domácí spotřeba Vývoz Konečná zásoba Vývoj spotřeby drůbežího masa (kg/obyv./rok) Soběstačnost %
2010 8,9 263,0 103,9 332,6 35,6 8,6 24,5 84,9
2011 8,6 236,8 120,2 323,3 33,9 8,4 24,5 73,2
2012 8,4 241,7 148,9 348,4 42,8 7,8 25,2 69,4
2013 7,8 235,0 139,4 331,9 43,5 6,8 24,3 70,8
2014 6,8 236,8 147,7 341,2 44,2 5,9 24,7 69,4
2015 5,9 239,0 179,1 370,5 47,3 6,2 26,0 64,4
2016 6,2 247,4 182,3 374,9 53,1 7,9 26,6 66,0
2017 7,9 251,6 164,6 382,2 36,2 5,7 27,0 65,8
2018 5,7 260,1 170,4 399,0 32,4 4,8 28,1 65,2
2019 4,8 265,7 167,2 407,2 26,07 4,1 28,7 65,2
2020* 4,1 265,0 165,0 403,1 27,0 4,0 28,5 65,7

Pramen: Resortní statistika MZe (zpracovatelský průmysl), celní statistika

*odhad

Pro získání bližších informací prosím kontaktujte:

Ing. Gabriela Dlouhá,Ph.D. dlouha@akcr.cz