Svaz květinářů a floristů ČR .


Svaz květinářů a floristů ČR .

 

Značka Česká květina

 

 

www.svazkvetinaruafloristu.cz

 

Svaz květinářů a floristů ČR .
Tento profesní svaz sdružuje přední pěstitele květin, floristy, obchodníky s květinami a pomocným materiálem, odborné zahradnické, školy, výzkumný ústav okrasného zahradnictví, botanické zahrady i ostatní zájemce o tuto problematiku.
Od roku 2007 pracuje Svaz květinářů a floristů ČR ve dvou samostatných sekcích,
SKF ČR je členem Asociace zahradnických společenstev a Agrární komory ČR. Je také členem AIPH a FLORINTu.
Nejvýznamnější akcí je pořádání Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva. V letošním roce to bude již 45. ročník na počest 700. výročí narození Karla IV.
SKF ČR se podílí na propagaci ČESKÉ KVĚTINY. Svaz je také zapojen do projektu AMSP pod názvem Rok řemesel 2016.
7.-9. dubna se Klára Franc Vavříková zúčastnila jako reprezentant SKF ČR floristické soutěže EUROPA CUP 2016 v italském Janově.