SVĚTOVÝ DEN LEDVIN

SVĚTOVÝ DEN LEDVIN

Dovolujeme si Vás pozvat na

TISKOVOU KONFERENCI

pořádanou u příležitosti

SVĚTOVÉHO DNE LEDVIN

Tisková konference se uskuteční 12. března 2014 od 10:00 hodin

v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě, U nemocnice 2, Praha 2

Každý dvacátý člověk v ČR má významně sníženou funkci ledvin. Ve věkové skupině 70–79 let už je to ale každý čtvrtý.

LEDVINY STÁRNOU SPOLEČNĚ S NÁMI.

Nepodceňujte prevenci a přijďte na vyšetření!

Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology) vyhlásily letos již podeváté druhý čtvrtek v měsíci březnu (tentokrát 13. 3. 2014) Světovým dnem ledvin. Jeho cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a zejména laické veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich časného záchytu, prevence a léčby. Letošním hlavním tématem je

stárnutí a nemoci ledvin.

V České republice zaštiťují Světový den ledvin Česká nadace pro nemoci ledvin a Česká nefrologická společnost.

PROGRAM

Úvod:

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

rektor Univerzity Karlovy

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Odborný program:

prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.

předseda správní rady České nadace pro nemoci ledvin

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN

člen správní rady České nadace pro nemoci ledvin

přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

člen správní rady České nadace pro nemoci ledvin,

přednosta Kliniky nefrologie IKEM

předseda České nefrologické společnosti

Po skončení tiskové konference dostanou novináři příležitost navštívit Kliniku nefrologie 1. LF UK a VFN a pohovořit s pacienty na dialýze.

Pro účastníky tiskové konference je připraveno malé občerstvení.

Prosíme o laskavé potvrzení účasti: tisková mluvčí 1. LF UK Mgr. Jana Francová, tel. 603 443 575, e-mail: jana.francova@lf1.cuni.cz