Štítek: SOVAK

  • SOVAK ČR ke kvalitě pitné vody .

    SOVAK ČR ke kvalitě pitné vody .

    SOVAK ČR ke kvalitě pitné vody . Ve světle některých alarmujících vyjádření o nedostatečné kvalitě kohoutkové vodě a zastaralých sledovaných parametrech pokládáme za nutné uvést následující stanovisko. Rozsah sledovaných parametrů v pitné vodě a jejich limitní hodnoty vycházejí dlouhodobě zejména z poznání Světové zdravotnické organizace, která soustavně doplňuje doporučené požadavky na kvalitu vody, opřené o výsledky zdravotních […]