Štítek: Stomatologie

 • Zubní lékařství v České republice a na 1. LF UK. Jak si stojíme ?

  Zubní lékařství v České republice a na 1. LF UK. Jak si stojíme ?

  Zubní lékařství v České republice a na 1. LF UK. Jak si stojíme? „Bohužel zdravotnický systém vynakládá ve stomatologii astronomické prostředky na léčbu, místo aby se primárně zaměřil na prevenci. Tento poměr je zapotřebí upravit a pozitivně motivovat obyvatelstvo k lepší péči o svůj chrup.“ Prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a […]

 • Současná situace ve zdravotnictví – Česká stomatologická komora

  Současná situace ve zdravotnictví – Česká stomatologická komora

  Sdružení ambulantní specialistů ČR, České stomatologické komory a Sdružení soukromých gynekologů ČR k současné situaci ve zdravotnictví. Přijato 8.4.2020 Předsedové a prezident výše uvedených organizací na základě zhodnocení současné situace v českém zdravotnictví tímto: 1. děkují vedení ministerstva zdravotnictví (MZ) za pomoc s dodávkami ochranných pomůcek a za maximální úsilí při zvládání situace kolem pandemie […]

 • Odborná stanoviska představenstva České stomatologické komory .

  Odborná stanoviska představenstva České stomatologické komory .

  Odborná stanoviska představenstva České stomatologické komory . Klíčovým smyslem České stomatologické komory je garance kvalitního stomatologického ošetření pacientům České republiky. V poslední době vydala Komora čtyři Odborná stanoviska představenstva, týkající se odborných otázek, na které čekala česká veřejnost, a o kterých se v poslední době i nemálo psalo. První otázka je používání amalgámu a jeho […]