TECHNOLOGICKÉ FÓRUM ukázalo přínosy i obavy z digitalizace a rekodifikace stavebního práva .

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM ukázalo přínosy i obavy z digitalizace a rekodifikace stavebního práva

Praha 17. září 2019 – Konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM, která proběhla 17. září v rámci prvního dne stavebního veletrhu FOR ARCH, se zaměřila na témata digitalizace odvětví a rekodifikaci stavebního práva. Diskusi se členy české vlády vedli odborníci i zástupci nejvýznamnějších organizací z oblasti stavebnictví.

V úvodu konference představila nejnovější čísla z oblasti stavebnictví o vývoji prvního pololetí roku 2019 Petra Cuřínová z Českého statistického úřadu. Ta uvedla, že se v loňském roce v Česku prostavělo 275 miliard korun a postavilo téměř 20 tisíc bytů. Poté převzal slovo prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Jiří Nouza, který zhodnotil, že současný vývoj českého stavebnictví má stoupající tendenci.

Odborníci debatovali s politickými špičkami

Po desáté dopolední hodině se v úvodní diskusi setkali při řešení rekodifikace stavebního práva a digitalizace stavebnictví ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl, první náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček, director KPMG Mojmír Hampl nebo Dušan Kunovský z Central Group. Do debaty se zapojili i předseda ČKAIT Pavel Křeček, předseda ČKA Jan Kasl, František Korbel ze společnosti HAVEL & PARTNERS nebo Tomáš Prokeš z České agentury pro standardizaci.

„Jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení a také jedno úložiště dat včetně jednoho výkladu stavebního práva a další zjednodušení – to je náš cíl,“ zopakovala na TECHNOLOGICKÉM FÓRU ministryně Klára Dostálová, která zmínila nutnost vytvoření jednotné soustavy úřadů i integraci dotčených orgánů při stavebním řízení. Podle její vize bude blízkou budoucností dvoustupňové řízení, kdy by měl mj. vzniknout nejvyšší stavební úřad. „Je důležité, což se nyní ukazuje například při práci na rekodifikaci veřejného stavebního práva, aby mezi sebou investoři, developeři, projektanti, ale i zástupci státní správy, samosprávy, akademické obce a vystavovatelů vedli dialog a neustále mezi sebou komunikovali. Jedině tak můžeme dojít ke společnému cíli, jímž je zjednodušení stavebního řízení,“ řekla ministryně. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický na konferenci zmínil nastupující milník BIM (informační model budovy) a také stanovisko svého resortu, který od vlády vyžaduje strategický dokument v rámci

Hospodářské strategie ČR a jehož součástí má být oblast stavebnictví. „Chceme vědět, kde budeme v roce 2030 a dále.“

Na oponentské straně se v debatě ocitl František Lukl, který již dříve k tématu uvedl: „Členové Svazu měst a obcí ČR, které zde zastupuji, dlouhá léta volali po zrychlení a zjednodušení stavebního procesu. Bohužel se do věcného záměru stavebního zákona dostala myšlenka nové soustavy stavebních úřadů v čele s jakýmsi nejvyšším stavebním úřadem, který by řídil stát. Tato myšlenka byla podložena mimo jiné například na předpokladu systémové podjatosti, či dokonce korupčnosti orgánů územní samosprávy, které vykonávají v přenesené působnosti státní správu v úseku stavebního práva. Tyto dehonestující předpoklady jako zástupci samospráv napříč republikou rozhodně odmítáme.“ Na konferenci ministryni vyjádřil podporu v rámci plánované rekodifikace. Mojmír Hampl zmínil trend stěhování do měst, přičemž více než 75 % lidí u nás ve městech žije. S tím souvisí dle něj potřeba zhruba dvojnásobku toho, co se v Česku staví.

V Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA se dostalo i na digitalizaci, které byla věnována druhá část konference, Digitalizace stavebnictví – vize a současnost. Představila se řada odborníků s prezentacemi zabývajícími se tematikou digitalizace stavebnictví a BIM – jeho praktické uplatnění, digitalizace na konkrétních realizacích a vize budoucnosti. Téma Koncepce digitalizace stavebního řízení a územního plánování představila Vendulka Zmeškalová z MMR, Digitální technická mapa pro podporu digitalizace stavebnictví a veřejné správy byla tématem Leoše Svobody z czBIM, Petr Matyáš z czBIM hovořil o Digitalizaci stavebního povolení a jeho možnostech, životním cyklu dat. Jaroslav Synek z Metrostavu se zaměřil na digitální model stavby pro přípravu, realizaci a provoz, Martin Hrdlička z APG si vybral garantovaná data – základ digitalizace. Václav Švub z ABB uvedl Technologické trendy a inteligentní budovy zítřka již dnes.

„Technologické fórum v rámci výstavy FOR ARCH 2019 nabídlo pohled do digitalizace ve stavebnictví. Zajímavá panelová diskuse o rekodifikaci stavebního práva a digitalizaci před odbornou veřejností nabídla aktuální přehled a informace o současném stavu a potřebné optimalizaci. Naše společnost přikládá digitalizaci velký důraz a plně podporuje přípravu celého segmentu bydlení, tak aby byl schopen reagovat na megatrendy, které ovlivňují budoucnost bydlení,“ dodal k průběhu konference Václav Švub ze společnosti ABB, inovativního partnera konference.

Více na: www.forarch-forum.cz

Lucie Bártová, Senior PR manažerka, bartova@abf.cz

Označeno pod:

Back to top