TECHNOLOGIE FN NANO®

FN-NANO s.r.o., 273 01 Kamenné Žehrovice 23, IČ: 050 79 233, www.fn-nano.com 1 POJĎTE SE BLÍŽE SEZNÁMIT S TECHNOLOGIÍ FN NANO® VÍTÁME VÁS NA ZAHRADNÍ PÁRTY V AREÁLU ŽLUTÝCH LÁZNÍ PRO HESLEM: SEŠLA SE NÁS TU VELMI PESTRÁ SPOLEČNOST LIDÍ Z RŮZNÝCH OBORŮ ČINNOSTÍ, KTERÝM NENÍ JEDNO, JAKÉ MÁME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A CHTĚJÍ S TÍM NĚCO UDĚLAT. POUKÁZAT TAKÉ NA TO, ŽE UŽ NEJSME V 19., ANI 20. STOLETÍ, ABYCHOM STÁLE POUŽÍVALI JEN ZASTARALÉ ZPŮSOBY OCHRANY V PODOBĚ ROUŠEK, RUKAVIC, MYTÍ RUKOU, DESINFEKCE A OSOBNÍCH HYGIENICKÝCH NÁVYKŮ. JSME V 21. STOLETÍ. VĚDA, TECHNIKA A POKROK JDOU NEZASTAVITELNĚ DÁL A MY TU MÁME ZCELA NOVÉ TECHNOLOGIE, KTERÉ VZEŠLY OD ČESKÝCH VĚDCŮ A JSOU VYSOCE ÚČINNÉ. JE ZAJÍMAVÉ, ŽE CO SE OBLASTI IT TECHNOLOGIÍ TÝČE, TAK TAM SE NOVINKY PŘIJÍMAJÍ OKAMŽITĚ, ALE U NANO TECHNOLOGIÍ JE PŘÍSTUP VÝRAZNĚ POMALEJŠÍ. JE TO PŘÍRODA, KTERÁ NÁM UKAZUJE CESTU A SMĚR A CHYTRÉ ČESKÉ HLAVY Z NÍ ČERPAJÍ, ABY JI V BUDOUCNU MOHLY OCHRÁNIT A TÍM I LIDSTVO JAKO TAKOVÉ. A PRÁVĚ PROTO JSME SE TU DNES SEŠLI, ABYCHOM VÁS S TAKOVOU TECHNOLOGIÍ SEZNÁMILI, VYSVĚTLILI A UKÁZALI, JAK FUNGUJE A JAK JE VELMI JEDNODUCHÉ JI V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ VYUŽÍVAT. UŽ MÁME VĚDECKY PODLOŽENO, VÍCE JAK 10 LETY OVĚŘENO A PROKÁZÁNO PRAXÍ , ŽE: 1 m2 nano nátěru vyčistí dostatek vzduchu k dýchání pro jednu osobu na celý rok 5 m2 nano nátěru vyčistí vzduch od zplodin jednoho automobilu s benzínovým motorem 15 m2 nano nátěru vyčistí vzduch od zplodin jednoho automobilu s dieselovým motorem ANO, I VY DNES MŮŽETE PŘISPĚT SVOJÍ MALOU TROŠKOU K VYČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. PTÁTE SE JAK A ČÍM? NATŘENÍM ČÁSTI ZDI ZDE NA OBJEKTU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH – TÍM BUDETE ELIMINOVAT PROVOZ SVÉHO AUTOMOBILU. FN-NANO s.r.o., 273 01 Kamenné Žehrovice 23, IČ: 050 79 233, www.fn-nano.com 2 VZDUCH JE JEN JEDEN A JE NÁS VŠECH Každý rok předčasně zemře v důsledku znečištění atmosféry více než 8 milionu lidí. ü 4,2 milionu lidí umírá kvůli znečištění venkovního ovzduší ü 3,8 milionu lidí umírá kvůli znečištěnému ovzduší v interiérech ü 91 % lidí žije v podmínkách překračujících zplodinové limity Problém, před kterým se nedá utéci… MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ…. Ochranné a velmi účinné a funkční minerální nátěry FN NANO® pro účinné čištění vzduchu a pro ochranu a trvale čisté fasády, zdi, beton i další porézní povrchy. Zajišťují aktivní samočištění povrchy a chrání proti usazování mikroorganismů. Využití zejména v exteriéru, tak i v interiéru. Ochranné nátěry na bázi nano technologie, která funguje na principu fotokatalýzy s velkým environmentálním účinkem. Lze je použít na veškeré porézní materiály, které byly ošetřeny akrylátovými nebo silikátovými barvami, dále na neglazovanou keramiku i na natřený plech. Nelze použít na hydrofobní povrchy. Neuvolňují žádné látky do životního prostředí. Zcela bez použití chemie, minimální funkčnost a účinnost 10 let. VÝHODY: ü EKO technologie pro čištění ovzduší od imisních látek a skleníkových plynů ü Účinná kompenzace negativních dopadů staveb na životní prostředí ü Ochlazování povrchu staveb – snižování přehřívání ve městech ü 99,9% ochrana před UV zářením – prodlužuje životnost povrchů ü Zabraňuje usazování virů a bakterií – snižuje riziko přenosu nákaz ü Super silný samočistící efekt ü Chrání povrchy proti usazování lepivé špíny ü Chrání proti usazování plísní, řas a dalších mikroorganismů ü Dlouhodobá ochrana bez dodatečné údržby ü Vysoká paropropustnost a prodyšnost DNES VÁM PŘEDSTAVÍME V PRAXI NĚKTERÉ Z ŘADY NAŠICH PRODUKTŮ FN NANO®. PRO ČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH BYL VYVINUT PRODUKT S OBCHODNÍM NÁZVEM AETERIO, KTERÝ JE PRO NÁS V TUTO CHVÍLI SYMBOLEM ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKODLIVIN Z PROVOZU AUTOMOBILŮ. FN-NANO s.r.o., 273 01 Kamenné Žehrovice 23, IČ: 050 79 233, www.fn-nano.com 3 Už se nám pomalu rozvolňují nařízení a preventivní opatření kvůli výskytu zákeřného koronaviru COVID-19, aby se zabránilo dalšímu možnému šíření viru. Nikdo dnes nedovede predikovat, jak dlouho tento stav bude ještě trvat a zda se nebude opakovat v budoucnu. Naše společnost FN-NANO s.r.o. nabízí technologii jako základ budoucího integrovaného systému preventivní ochrany obyvatelstva. Zabýváme se dlouhodobou ochranou prostor s garancí funkčnosti až 10 let. Jedná se o českou patentovanou a certifikovanou technologii od českého vědce Ing. Jana Procházky, Ph.D. Tento ochranný a vysoce účinný funkční minerální nátěr FN NANO® byl speciálně vyvinutý pro vytvoření ploch v interiéru i v exteriéru s maximální účinností čištění vzduchu od škodlivin, pro snížení přenosu nákaz i jako ochrana proti usazování mikroorganismů s garancí funkčnosti 10 let i více. VÝHODY A PŘÍNOSY TECHNOLOGIE FN NANO® 1. VYSOCE ÚČINNÉ PREVENTIVNÍ OPAŘENÍ NA OCHRANU VEŘEJNÝCH PROSTOR PŘED RIZIKEM PŘENOSU NÁKAZ A INFEKČNÍCH CHOROB (ÚŘADY, NÁKUPNÍ CENTRA, NÁDRAŽNÍ HALY, ČEKÁRNY, KNIHOVNY, SPORTOVNÍ HALY A DALŠÍ). 2. OCHRANA PŘED PŘENOSEM NÁKAZ A TVORBOU VYSOCE REZISTENTNÍCH BAKTERIÍ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH, DOMOVECH DŮCHODCŮ, LDN APOD. 3. ČIŠTĚNÍ VZDUCHU OD IMISÍ V LOKALITÁCH S OVZDUŠÍM SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝM AUTOMOBILOVOU DOPRAVOU NEBO PRŮMYSLOVOU VÝROBOU. 4. DLOUHODOBÁ OCHRANA FASÁD, STŘECH, ZDÍ, BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MOSTŮ APOD. PŘED RYCHLÝM ZAŠPINĚNÍM ZNEČISTĚNÝM VZDUCHEM, PORŮSTÁNÍM PLÍSNĚMI A ZELENOU ŘASOU A PAVUČINAMI 5. OCHLAZOVÁNÍ MĚST SPOLEČNĚ SE SVĚTLÝMI FASÁDAMI, SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ NA KLIMATIZACI A ODBĚR ENERGIÍ 6. OCHRANA PŘED GRAFFITI Technologie vysoce funkčních fotokatalytických nátěrů FN NANO® je součástí Inovační strategie vlády ČR pro mottem: „Czech Republic The Country For The Future“. V rámci této strategie od roku 2019 – 2030 se chce Česká republika stát inovačním lídrem Evropy. Smart Cities začínají u zdravého prostředí. V současné chvíli je čas se zamyslet nad možnými preventivními opatřeními, které by se daly učinit již nyní a ochránit tak nekontaktní povrchy jako jsou stěny a stropy vnitřních prostor. Do budoucna pak při jakékoliv sanaci budov vždy jako poslední vrstvu vytvořit s našimi nano nátěry ochranný nano štít, který ochrání Váš majetek před poškozením povrchu, před porůstáním mikroorganismy a před špínou. Nemovitý majetek bude nejen dlouhodobě čistý, bez nutnosti jej pravidelně renovovat, ale také v daném okolí bude i čistit vzduch a tím zlepšovat životní prostředí. FN-NANO s.r.o., 273 01 Kamenné Žehrovice 23, IČ: 050 79 233, www.fn-nano.com 4 Jako příklad porovnání a uplatnění můžeme uvést tzv. „smíchovský truhlík“ = Natřený kontejner na zeleň (10,88 m2 plochy FN NANO® vyčistí od škodlivin (NOx, SOx , PM10, PM2,5 a PAH) – stejný objem vzduchu jako 2 vzrostlé stromy s průměrem koruny 9 m. FOTOKATALYTICKÁ TECHNOLOGIE FN NANO® NÁTĚRŮ MŮŽE, SPOLEČNĚ SE STROMY, PŘISPĚT K VÝRAZNÉMU ZKVALITNĚNÍ OVZDUŠÍ VE MĚSTECH A PRŮMYSLOVÝCH AGLOMERACÍCH, KDE JSOU HODNOTY JEDOVATÝCH LÁTEK ČASTO PŘEKRAČOVÁNY. Pro zlepšení kvality ovzduší je nejvhodnější aplikovat technologii FN NANO® v místech s co nejvyšší koncentrací škodlivin – např. protihlukové bariéry, budovy a konstrukce u komunikací. • Fotokatalytický FN NANO® povrch dekontaminuje při jediném kontaktu ze vzduchu cca 50% rozložitelných škodlivin bez ohledu na to, jestli je jejich koncentrace 120 µg/m3 nebo jen 20 µg/m3 • Rozmístěním fotokatalytických ploch do nejvíce znečistěných oblastí omezí jejich šíření do okolí a sníží celkové koncentrace škodlivých látek i na okolním území 1 km protihlukových bariér o výšce 5 m natřených oboustranně FN NANO®sníží za jeden den o 50% koncentrace škodlivin v objemu přibližně 145 milionů m3 vzduchu. Za 10 let tj. 530 mld. m3 vzduchu. Cena za nátěr – 4 mil. Kč, garance funkčnosti – 10 let. Za toto období je cena za vyčištění 1 m3 vzduchu pouhých 0,00001Kč. 9 m 9 m 10,88 m2 FN ® FN-NANO s.r.o., 273 01 Kamenné Žehrovice 23, IČ: 050 79 233, www.fn-nano.com 5 Proveden příklad výpočtu při ošetření plochy o velikosti 10.000 m2 a odstranění NOx z ovzduší v dané lokalitě: Z uvedeného propočtu vyplývá, že natřením plochy o velikosti 10.000 m2 by okamžitě došlo k výše uvedeným kompenzacím a ekologickým efektům. (pro lepší představivost 10.000 m2 znamená ošetřit jenom pouhých pět větších panelových domů.) Lokalita Žlutých lázní – mapa převzata z měření ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) – jedná se o průměr měření za 5 let. MISNÍ MAPA PŘEKROČENÍ NOx – roční průměr MISNÍ MAPA PŘEKROČENÍ BaP – roční průměr Uvedené hodnoty jsou v obou případech překračovány a jsou měřeny v FN-NANO s.r.o., 273 01 Kamenné Žehrovice 23, IČ: 050 79 233, www.fn-nano.com 6 Natřením kterékoliv budovy či plochy je získán bonus v podobě dlouhodobě čistého povrchu s garancí 10 let a zároveň i celospolečenský přínos, kdy lze vyčíslit, kolik v dané lokalitě ročně ubyde nebezpečných látek z ovzduší. Jinými slovy jakýkoliv objekt může přinášet ještě i další prospěch a pomáhat životnímu prostředí a zároveň si každý bude zvelebovat svůj majetek s dlouhodobým efektem. DNES TU MŮŽEME KAŽDÝ Z NÁS PŘISPĚT K LEPŠÍMU OVZDUŠÍ A MÍT Z TOHO ALESPOŇ DOBRÝ POCIT, ŽE SVÝM OSOBNÍM AUTOMOBILEM JIŽ NEBUDEME TOLIK ZNEČIŠŤOVAT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. SAMOLEPKU, KTEROU OD NÁS DOSTANEME, SI PAK MŮŽETE UMÍSTIT NA SVŮJ AUTOMOBIL A MY BUDEME VĚDĚT, ŽE MYSLÍTE I NA OSTATNÍ A PATŘÍTE K NÁM. VŽDYŤ VZDUCH JE JEN JEDEN A JE NÁS VŠECH! Povrchy staveb opatřené technologií FN NANO® již dnes vyčistí ročně miliardy kubických metrů vzduchu, a přitom zůstávají dlouhodobě čisté. Svou schopností odrážet tepelnou radiaci ochlazují povrchy staveb a tím napomáhají tak ochlazovat města v horkých letních dnech. Zároveň tím snižují energetické nároky budov na klimatizaci v letním období. Díky nanotechnologiím a energii Slunce dokážeme již dnes odstraňovat z ovzduší stovky tun škodlivých látek. Snižujeme tím nepříznivé dopady automobilové, letecké a lodní dopravy i průmyslové výroby na životní prostředí a zdraví lidí. FN NANO® fotokatalytické nátěry umožňují ekologii a ekologickou zodpovědnost v praxi bez vládních direktiv a vyhlášek. To je základní věc, kterou můžeme pro prostředí, pro ostatní, i pro sebe udělat již dnes. Chovat se ekologicky není móda, ale nutnost ”. Pojďme tedy společně ochránit naše zdraví – zdraví našich dětí a spoluobčanů, zlepšovat naše životní prostředí. FN-NANO s.r.o., 273 01 Kamenné Žehrovice 23, IČ: 050 79 233, www.fn-nano.com 7 A pokud se ptáte, co jsme touto naší dnešní malou neveřejnou akci dosáhli v řeči čísel? #zacisteovzdusi Děkujeme za Vaši podporu a vidíme se zase příště!

Označeno pod: ,

Back to top