TISKOVÉ VYJÁDŘENÍ ŘEDITELE NEMOCNICE NA HOMOLCE

TISKOVÉ VYJÁDŘENÍ ŘEDITELE NEMOCNICE NA HOMOLCE

V mnoha médiích se dnes dopoledne objevila informace, že od dnešního rána zasahuje protikorupční policie kvůli Nemocnici Na Homolce či dokonce v Nemocnici Na Homolce. Podle informací z médií, která citovala vrchní státní zástupkyni v Praze Lenku Bradáčovou, tento zásah souvisí se zadáním jedné z veřejných zakázek nemocnice v období bývalého vedení Nemocnice Na Homolce, tedy před rokem 2012.

Chci jasně uvést, že po celou dobu mého působení v pozici ředitele Nemocnice Na Homolce, do níž jsem nastoupil v březnu 2012, poskytuje Nemocnice Na Homolce plnou součinnost Policii ČR a všem dalším orgánům činným v trestním řízení. V některých případech jsme dokonce sami podali podnět k šetření.

Z informací publikovaných v médiích můžeme usuzovat, že se zásah policie týká bývalého vedení Nemocnice Na Homolce, od jehož činnosti se současné vedení důrazně distancuje.

Jestliže se v médiích objevují v souvislosti s šetřenými kauzami jména osob, které jsou v současné době ve spojení s Nemocnicí Na Homolce, budu v tuto chvíli postupovat podle principu presumpce neviny, na niž má každý občan právo.

Tyto události zcela určitě poškozují dobré jméno Nemocnice Na Homolce, proto pokud budou informace publikované v médiích potvrzeny orgány činnými v trestním řízení, zvážím zavedení personálních opatření ještě do doby konečného vyřešení zmiňovaných případů.

MUDr. Michal Šetlík

Ředitel Nemocnice Na Homolce

Označeno pod:

Back to top