TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY

TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY

Čtvrtý ročník mezinárodní konference TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY se uskutečnil v Praze
v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce 21. 10. 2013. Setkání proběhlo za účasti
významných českých i zahraničních hostů, letošní dvoudenní program navštívili účastníci z 11
států Evropy a i na letošní ročník dorazil televizní štáb zpravodajské stanice ČT 24. Konferenci
předcházela 20. 11. 2013 Welcome party na Staroměstské radnici, jejíž součástí bylo vyhlášení
NOMINACÍ na CENY 11. ročníku soutěže ČEEP 2012.
Přetrvávající zájem o konferenční cyklus dokládá 135 přihlášených z řad odborné a
akademické veřejnosti, pozváni byli tradičně také studenti vysokých škol technických oborů.
O zájmu hl. m. Prahy o organizaci konferenčního cyklu TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY
v Praze svědčí přijetí významných hostů náměstkem hl. m. Prahy pro infrastrukturu a životní
prostředí Jiřím Nouzou na Staroměstské radnici.
Úvodní projev náměstka primátora hl. m. Prahy pro infrastrukturu a životní prostředí Jiřího Nouzy a ředitelky pořádající společnosti
TOP EXPO CZ Miloslavy Veselé, následoval Nominační akt soutěže ČEEP 2012, komorní koncert violoncellistky Allžběty Vlčkové
a houslistky Adély Štajnochrové a prohlídka historických prostor Radnice.

Mezinárodní konference TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY byla připravena v kooperaci s MPO ČR, MŽP
ČR, TA ČR, TP UE, SP ČR, SPS, ČVUT v Praze, HMP a dalšími oborovými institucemi; v přípravném výboru
TOP ENERGY působí mnoho předních odborníků ČR na oblast energetiky. Odborný i společenský význam
konference byl akcentován udělením těchto záštit:

 předsedy Senátu PČR
 ministra životního prostředí
 předsedkyně ERÚ
 rektora ČVUT v Praze
 prezidenta SP ČR
 prezidenta SPS ČR
 předsedkyně TA ČR
 náměstka primátora hl. m. Prahy