Trh lihovin se stabilizoval .

Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice IČO: 613 84 305 TEL: 00420 608 882 092 E-mail: info@uvdl.cz Union of the Czech Spirits Producers and Importers Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice ID: 613 84 305 TEL: 00420 608 882 092 E-mail: info@uvdl.cz

UVDL: trh lihovin se stabilizoval, ale stále má slabá místa .

Přesně před čtyřmi lety vypukla takzvaná metanolová aféra. Konzumace nelegálně vyrobených a závadných lihovin si vyžádala na 50 lidských životů. Následná prohibice a další administrativní omezení výrazně zasáhla rovněž do podnikání legálních producentů lihovin. Trh se z tvrdé rány dokázal otřepat a současná situace je relativně stabilní. To však v žádném případě neznamená, že by černá produkce lihovin zcela zmizela ze scény.

Podle Unie výrobců a dovozců lihovin ČR (UVDL), která zastřešuje velké i malé společnosti v této branži s celkem zhruba 75% podílem na trhu, se podařilo razantně omezit rozsah černého trhu, což se projevilo i ve výběru spotřebních daní z lihovin. „Výběr spotřební daně loni i předloni meziročně stoupl o 5 %, zejména zásluhou nové legislativy a důsledného postupu Celní správy,“ uvedl prezident UVDL Pavel Dvořáček. Díky tomu tak loni celníci na spotřební dani z lihovin vybrali více než 7 miliard korun. Právě lihoviny přitom tvoří zdaleka největší podíl na spotřebních daních z alkoholu, které se v Česku vyberou. Příspěvek výrobců lihovin tvoří necelých 60 %, zatímco podíl piva představuje asi 39 % a jen velmi malá část pak připadá na víno.

Samotná spotřeba lihovin přitom podle údajů ČSÚ v posledních letech stagnuje kolem hodnoty 2,6 až 2,7 litru čistého alkoholu na osobu a rok, přičemž od 90. let poklesla zhruba o 27 %. Na celkové spotřebě lihu v ČR se lihoviny podílí zhruba 27,0 %, „příspěvek“ piva činí 50,4 % a vína 22,6 %.

UVDL je přitom zřizovatelem a provozovatelem webové stránky „pijsrozumem.cz“, jejímž hlavním cílem je prevence zneužívání alkoholu. Kromě toho od roku 2009 organizuje lekce pro 13 leté děti „Pobavme se o alkoholu“, které jsou zaměřeny na eliminaci spotřeby alkoholu mezi mladistvými.

Členové UVDL loni prodali celkem 29,3 milionu litrů lihovin, což činí meziroční nárůst téměř o 9 %. I to představuje podle UVDL důkaz o přesunu zájmu spotřebitelů k osvědčeným a bezpečným značkám.

Stabilizoval se rovněž podíl subjektů, které na trhu působí, tedy distributorů lihu a osob povinných dle zákona značit líh. V obou případech se nyní na trhu pohybuje kolem 160 společností. Nelegální produkci lihovin dokázaly částečně potlačit normy přijaté po metanolové aféře. Tedy především novelizovaný zákon o povinném značení lihu, zavedení povinného kamerového dohledu nebo povinné kauce a koncese.

Podle UVDL však stále nelze označit trh s lihovinami za zcela bezproblémový. „Podařilo se zasáhnout ty nejkřiklavější případy, ale to rozhodně neznamená likvidaci celého černého trhu,“ prohlásil viceprezident UVDL Jiří Štětina. Zřejmě nejzásadnějším nedostatkem je skutečnost, že nedovolená příprava lihovin je zákonem označena jen za přestupek (tedy pouze pokutována). Každý, kdo vlastní nepřihlášený destilační přístroj, se tak dopouští jen přestupku. Podle UVDL by bylo vhodné zařadit tento přestupek opět mezi trestné činy tak, jako tomu bylo v minulosti (před rokem 2012). Navíc destilační přístroje je nyní možné

koupit na trhu (například prostřednictvím internetu) bez jakýchkoli omezení a registrací. A právě nelegální výroba na domácích destilačních přístrojích může být dalším zdrojem černého trhu.

UVDL varuje rovněž před tím, že část produktů z pěstitelského pálení se dostává do gastronomie, což je nezákonné. „Máme informace o tom, že v řadě restaurací se objevují produkty z pálenic. Ty mají přitom ze zákona sloužit jen pro zpracování ovoce pro vlastní spotřebu,“ uvedl Pavel Dvořáček. Pěstitelské pálení přitom ročně představuje zhruba 3 miliony lihu, tedy přibližně 6 milionů litrů 50% lihovin.

Navíce lze stále bohužel v některých obchodech koupit alkohol za cenu nižší, než je prostý součet spotřební daně a DPH. Třeba litr vodky 40 % nemůže podle jeho slov stát méně než 137,94 Kč. K evidenci podobných excesů by mohla podle UVDL přispět elektronická evidence tržeb.

Členy UVDL jsou společnosti Aromka Brno, BARTIDA, BOHEMIA SEKT, Brown-Forman Czechia, Diageo Czech Marketing Services, Fruko-Schulz, Global Spirits, GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries, Jan Becher-Karlovarská Becherovka, LINEA NIVNICE, Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná, Milan METELKA, RÉMY COINTREAU CZECH REPUBLIC, RUDOLF JELÍNEK, ST. NICOLAUS trade CZ, STOCK Plzeň – Božkov a Ultra Premium Brands – Central Europe.

Kontakt: agentura 4JAN, Jiří Janoušek, tel.: 22224 2445, 603-820383, e mail: janousek@4jan.cz

 

Označeno pod:

Back to top