Udržitelná partnerství odpovědných firmem, inovativní potenciál odpovědných firem pro udržitelnou budoucnost, možnosti a příležitosti financování inovativní projektů – program InvestEU, skandinávské trendy v udržitelném a odpovědném byznyse, priority švédského předsednictví v tématech udržitelnosti, představení unikátního inovativní projektu „Pro Chmel“. Inovativní praxe odpovědných firem a lídrů ratingu TOP Odpovědná firma a další aktuální výzvy a témata v udržitelném a odpovědném podnikání. To vše bylo k vidění na letošním UP!2023.