V Praze v hotelu Jurys proběhla dvanáctá konference BIOENERGIE

V Praze v hotelu Jurys proběhla dvanáctá konference BIOENERGIE

V Praze v hotelu Jurys proběhla dvanáctá konference BIOENERGIE

kde nám byli představeny aktuální otázky v oblasti legislativy,
výkupních cen, energetických plodin, teplárenství a nových
technologií. Získali jsme zde přehled o nejnovějším
technologickém a ekonomickém vývoji v oblasti energetického
využití biomasy a bioplynu – elektřina, teplo a pohonné hmoty.
Těžištěm konference byla analýza situace bioenergie v České
republice.
Energie z biomasy a bioplynu patří mezi nejtradičnější OZE na
našem území. Přesto byla od 1.1.2014, spolu s většinou dalších
obnovitelných zdrojů, její podpora značně omezena. Ministerstvo
zemědělství se však snaží i nadále rozvoj bioenergetiky
podporovat a deklaruje sjednocení a zjednodušení systému podpory.

Co znamená nový zákon o podporovaných zdrojích energie pro
současné provozovatele bioplynových stanic a kotelen na biomasu
a co znamená pro investory v této oblasti? Bude systém
podporovaných výkupních cen nahrazen investičními granty na
nová zařízení? Přinese programovací období 2014 – 2020 možnost
získání evropských dotací? Jaká bude podpora v teplárenství
a dotační politika v oblasti kotlů na biomasu pro domácnosti?
Jaké jsou trendy v oblasti rychle rostoucích dřevin a
energetických plodin? Zlepší se situace na trhu s biomasou?

Na tyto otázky odpověděli zástupci relevantních
institucí: MPO, MŽP, ERÚ, MZe, energetických a distribučních
společností, tepláren, zemědělských firem, vědeckých institucí
a mnozí další.

Podrobnější informace získáte na B.I.D. services s.r.o.

FB – ČSČR