Vakcína proti chřipce

V nadcházející chřipkové sezóně budou mít obyvatelé České republiky vůbec poprvé možnost využít očkování čtyřvalentní vakcínou. Ta na rozdíl od třívalentní vakcíny poskytuje ochranu nejen proti dvěma A kmenům a jednomu B kmenu chřipky, ale proti dvěma kmenům chřipky typu A a dvěma kmenům chřipky typu B. Zvýší-li se míra proočkovanosti, může očkování zachránit stovky životů ročně,

 Čtyřvalentní vakcína poskytuje širší ochranu proti chřipce, protože očkovaného chrání proti čtyřem chřipkovým virům najednou. Jakkoli chřipka typu A představuje dominantní chřipkový virus, chřipka typu B reprezentuje zhruba 20 % všech cirkulujících chřipkových kmenů a v sezóně 2014/15 byla globálně zodpovědná za více než třetinu hospitalizací v důsledku onemocnění chřipkou. „Epidemiologie chřipky se v posledním desetiletí dramaticky změnila a je velmi těžko predikovatelná. Častá je kocirkulace A a B kmenů chřipky a zároveň je komplikované předvídat míru zastoupení B kmenů v celkovém výskytu. Zatímco v sezóně 2013/14 představovaly B kmeny pouhá 2 % všech cirkulujících chřipkových kmenů, v sezóně 2012/13 reprezentovaly B kmeny takřka 60 % všech cirkulujících kmenů (3) . Právě z důvodu omezené predikovatelnosti zastoupení B kmenů doporučila Světová zdravotnická organizace očkování čtyřvalentní vakcínou, která obsahuje oba B kmeny,“ říká MUDr. Jan Kynčl, PhD., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu.

V současné době jsou v populaci přibližně 4 miliony chronicky nemocných osob ve věku 3-64 let a starších osob 65 let, kteří jsou v riziku nákazy virem chřipky. Proočkována je přitom pouze velmi malá část osob z těchto rizikových skupin, a to 664 tisíc osob (16,2%).

JK

Označeno pod:

Back to top