Venkov 2023

 https://rural.cz 

Posted on 3. 2. 2023 by Radim Perlín

Výzkumné centrum Rural na Přírodovědecké fakultě UK uspořádalo ve čtvrtek 2.2.  2023 již 15. ročník tradičního semináře Venkov, tentokrát s vročením 2023. Seminář se konal pod záštitou Přírodovědecké fakulty UK a České geografické společnosti. Po úvodním přivítání děkanem Přírodovědecké fakulty prof. J. Zimou předal prezident ČGS doc. Chromý dlouholetému aktivnímu členovi ČGS dr. Janu Müllerovi čestné členství v ČGS a pak již mohl začít odborný program semináře.  Semináře se zúčastnilo více než 100 aktivních  zájemců o tématiku rurálního rozvoje ať již z akademického prostředí, z prostředí veřejné správy nebo dalších odborníků.

V úvodním vystoupení hlavní organizátor semináře Radim Perlín společně s Markem Komárkem představili hlavní téma letošního semináře a to problematiku malých sídel do 100 obyvatel. Ve svém vystoupení se soustředili na vývoj počtu obyvatel v těchto sídlech a na rozdílné úrovně vybavenosti sídel, které mohou vést k postupnému snižování kvality života v nejmenších sídlech.