Vltava a Podskalí z archivu

Vltava a Podskalí z archivu

Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci se spolkem Vltavan v Praze

pořádá v Podskalské celnici na Výtoni

od 23. července 2014 do 26. dubna 2015

výstavu

 

Vltava a Podskalí z archivu

spolku Vltavan

 

Rašínovo nábřeží 412, 128 00 Praha 2

Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci se spolkem Vltavan v Praze pořádá v Podskalské celnici na Výtoni od 23. července 2014 do 26. dubna 2015 výstavu Vltava
a Podskalí z archivu spolku Vltavan
. Výstava nabízí návštěvníkovi možnost seznámit se s téměř třemi desítkami obrazů, fotografiemi i předměty spojenými se životem spolku
a jeho členů, které Vltavan získal za téměř půldruhého století svého trvání. Vystaven bude cyklus olejomaleb od Jindřicha Stehlíka s tématem Vltavy, impozantní osm metrů široké akvarelové dílo od Jaroslava Daňka zobrazující zaniklé Podskalí a
také názorný model voru od spolku Vltavan v Purkarci, který ukazuje způsob přepravy dřeva z jižních Čech do Prahy. Instalace v historické budově Podskalské celnice také představí unikátní renesanční budovu se srubovým patrem, neboť tato stavba ze 16. století je jednou z posledních připomínek starého Podskalí, dnes zcela přeměněné pražské čtvrti na břehu Vltavy.

Výstava navazuje na dlouholetou úspěšnou spolupráci Muzea hlavního města Prahy se spolkem Vltavan. Muzeum, které je pověřeno péčí o tradiční lidovou kulturu na území hlavního města Prahy, si váží činnosti tohoto tradičního spolku, která byla a je úzce spjata s unikátním objektem bývalé Podskalské celnice na Výtoni.“
(Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hl. m. Prahy)

Spolek Vltavan vznikl 11. června 1871 jako podpůrný spolek plavců, rybářů a pobřežných v Praze, který za dobu svého trvání nikdy nepřerušil činnost. Po založení spolku byla přijata pravidla o sběru finančních příspěvků do spolkové pokladny i způsobu jejich využití pro pomoc členům a rodinným příslušníkům. Proto jsou symbolem spolku vzájemně podané ruce, které jsou součástí znaku spolu s kotvou a dvěma vesly. V roce 1872 byl také schválen spolkový kroj, který má svůj původ u francouzského obchodního námořnictva z 18. století. Na přelomu 19. a 20. století se ustálilo spolkové oslovení „sestro“ a „bratře“. Spolek Vltavan měl při svém zrodu a během svého trvání mnoho příznivců a řada významných osobností byla i jeho aktivními nebo čestnými členy. Mezi ně patřili umělci, sportovci, politici nebo církevní hodnostáři. Vltavan se aktivně podílel na kulturním a společenském životě Prahy a dosud pořádá řadu akcí pro své členy i pražskou veřejnost, při kterých navazuje na své tradice a naplňuje účel své dlouhodobé existence.

Výstava nabídne návštěvníkovi možnost shlédnout vybrané předměty z archivu spolku Vltavan. Vystavené obrazy zachycují život na Vltavě nebo zaniklé Podskalí a také představují portréty protektorů a dalších významných osobností spolku Vltavan. Chybět nebude nejstarší kniha zápisů spolku se zápisem ze zakládající schůze nebo medaile, které získal Alois Hrašek, člen Vltavanu, účastník závodů v plavání na 400 a 1500 m na Olympijských hrách v Antverpách v roce 1920.

Kontakt pro bližší informace:

www.muzeumprahy.cz

Mgr. Olga Šámalová

vedoucí oddělení prezentace

samalova@muzeumprahy.cz

T+ 420 221 012 939, M+ 420 725 847 820

 

Šárka Behenská, DiS.

oddělení prezentace

behenska@muzeumprahy.cz

T+ 420 221 012 940, M+ 420 725 847 873

 

Pavla Pelikánová, DiS.

produkční výstavy

pelikanova@muzeumprahy.cz

T+ 420 221 012 947, M+ 420 607 054 216