Vrtbovská zahrada – výstava obrazů pana Jiřího Jiráska

Jiří Jirásek / architekt, karikaturista, grafik, literát/ se narodil v Pardubicích 23.4.1932. Absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové, obor architektura. Po škole krátce pracoval v oboru, posléze neprokádrován a tak se rozhodl pro samostatnou výtvarnou činnost v rámci ČSVU: kresby, karikatury, ilustrace pro časopisy Plamen, Host do domu, Literární noviny, Kultura, Světová literatura, Československý spisovatel. Autor satirických povídek a básní. Po sovětské okupaci /stornovaná monografie kreseb v Odeonu/ pokračoval ve výtvarné tvorbě v rámci samizdatové České expedici: knižní úpravy, ilustrace věnované převážně poesii zakázaných autorů, kreslil nepublikovatelné karikatury, které byly posléze vydány knižně až v roce 1992 pod názvem U nás. V té době vystavoval a publikoval / Die Zeit, B70, DASB, Morgenposten, Pzekruj/ pouze v zahraničí. Samostatné výstavy v Západním Německu 1969, 1984, v Dánsku 1986, ve Velké Britanii 1969. Po revoluci v devadesátém roce následovaly výstavy v Německu 1992, v Dánsku 1994. Byl též v redakci Literárních novin.

Domácí samostatné výstavy“ Divadlo Semafor 1959, Galerie Lidové demokracie 1962, Divadko Semafor 1990, Praha Euroklub 1992, Parlament České republiky 1996, Galerie Mladá Fronta 1996, Velvary 1996, Praha Faustův dům 1999, 2000, 2007, Lobkovický palác na Hradčanech 2002, Katedra počítačů ČVUT FEZ 2004. Libri Prohibiti 2009, Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Praha 2019, Vrtbovský palác v Praze 2020.

Knihy, ilustrace: Milan Schulz Napalmanach, Jiří Jirásek Kamení 1967, Pejskové a hafani 1967, 1983, Jan Hynek Bez glejtu 1979, Jan Zahradníček Znamení moci 1979, Ivan Blatný Poblíž katedrál 1981, Jiří Jirásek 50 básní 1982, Zdeněk Kalista Veliká noc 1982, 1987, Petr Burian Úzkost 1983, 1985, Jiří Jirásek Pragenzmije 1986, Jan Čech Soudný den 1998, Jiří Jirásek U nás 1992, Ivan Blatný Erbovní znamení 1989, Na střepech volnosti 1989, Jan Zahradníček Znamení moci 1992, Petr Burian Básně bez sametu 1995, Jiří Jirásek Třesky plesky vlastenecky 1999, Jaromír Hořec Bez glejtu 2001

www.jirasekgrafika.cz

Označeno pod: , , , ,

Back to top