Východočeská galerie v Pardubicích

Východočeská galerie v Pardubicích vystavuje v Praze v senátu

 výstava – JIŘÍ TOMAN

termín konání: do 5.srpna 2014

Anotace:

Projekt výstavy se zabývá reprezentativním představením fenomenálního díla Jiřího Tomana, považovaného za jednoho z nejkomplexnějších talentů české poválečné kultury.

„Jiří Toman (22. 3. 1924 v Pardubicích – 10. 4. 1972 v Hradci Králové) se stal jedním z mála regionálních umělců, který výrazně přesáhl hranice svého kraje. Rodné Pardubice se staly hlavním tématem jeho fotografické tvorby. Zároveň však byly také tísnivě prožívaným omezujícím faktorem Tomanova všestranného talentu a možností uplatnění. Tento pravděpodobně nejbližší žák -„učmuč“- a přítel legendy české fotografie Josefa Sudka vytvořil osobité fotografické dílo, které jej řadí k nejvýznamnějším tvůrcům české fotografie 50. – 60. let. 20 století.“

Jeho práce charakterizuje smysl pro ozvláštňující výtvarný humor, hru a experiment. Toman si velmi brzy našel svůj charakteristický výraz a vytvořil dílo, ve kterém se uplatňuje originální civilní poezie blízká dobové literární „poezii všedního dne“, která se však v Tomanově vidění stává poezií nevšedního. Kromě známých panoramatických záběrů a fotografických novoročenek mají skvělou atmosféru také další, dosud nepublikované snímky. Také v nich nás překvapuje brilantnost výtvarného myšlení a hravost autorových nápadů. Toman zajímavě graficky organizoval plochu fotografického obrazu, zdůrazňoval kontrast světla a stínu, včetně zachycení vlastního stínu nebo vlastního zrcadlového odrazu (např. v bublinách na zpěněné řece, ve skleněné baňce apod.). Často využíval protisvětlo a vůbec rád fotografoval za ztížených světelných podmínek. S oblibou zachycoval náladu podzimních mlh, kdy je realita znejasněna a tvary věcí se rozplývají v tajemném trochu posmutnělém oparu, vybízejícím ke snění.

Jeho fotografie charakteristické neobvyklou obrazovou skladbou jsou racionálně komponovány, přesto působí jako nahodilé šťastné objevy a improvizace.

Tomanovy snímky lze přesně lokalizovat prostředím Pardubic, zároveň jsou také sdělením o obecných tématech a z časového odstupu si udržely jemnou poetiku subjektivní výpovědi. Působí jako žitá poezie, pevně svázaná se svým autorem. Hodnota jeho snímků spočívá tedy nejen v umělecké rovině, ale zároveň má velkou váhu dokumentární a historickou,

Rozsáhlá výstava zaplňující téměř celý Dům U Jonáše nabízí ukázku dalších autorových aktivit – koláží, ilustrací, kreseb a tvorby drobných objektů.

Výstava Jiřího Tomana čerpá z několika nákupů souboru negativů a darů, uskutečněných v polovině 90. let. Výběr je z části sestaven z jedinečných původních fotografií, většinou pracovních studií a náhledů, které zpravidla nebyly určeny k veřejnému prezentování. Dále ze zápůjček UPM v Praze a MU Olomouc. Podstatná část výstavy je však složena z nových zvětšenin, zhotovených pardubickým fotografem Luďkem Vojtěchovským. Výstava se tak stává hlubokou sondou do Tomanovy fotografické práce.

Náhledy nepublikovaných negativů J. Tomana vytvořené fotografem L. Vojtěchovským, na výstavě budou poprvé zveřejněny vyvolané pozitivy.

Luděk Vojtěchovský

Narozen 11. srpna 1959 v Čáslavi, vyučen reprodukčním grafikem, poté studoval na Střední průmyslové škole grafické v Praze. Absolvoval přes 130 výstav po celém světě, člen fotografické skupiny Outside3. Obdržel několik medailí FIAP. Žije a pracuje v Pardubicích.

Doprovodný program k výstavě Jiřího Tomana bude pokračovat i v roce 2014, podrobnosti budou upřesněny na galerijním webu.

Fotoman – V dnešní době jsme všichni majiteli fotoaparátu, ale ne každý je „Fotograf“. Program umožňuje pomyslné setkání s pardubickým fotografem Jiřím Tomanem, přítelem legendárního fotografa Josefa Sudka. V programu vyzkoušíme důležitost světelného zdroje v potemnělé místnosti a možnosti jeho využití. Připomeneme si předchůdce dnešního fotoaparátu – cameru obscuru.

Označeno pod: ,

Back to top