Výstava Karla Těšínského v Mánesu .

Výstava Karla Těšínského v Mánesu .

Pouze do 17. 4. je k vidění v pražském Mánesu výstava Karla Těšínského prezentující výběr olejů, kreseb a monotypů z jeho rozsáhlého díla

„Každý obraz má zvláštní, někdy značně složitý, ale vždy promyšlený rytmus“, říká Miroslav Kroupa, majitel Galerie Kroupa, která výstavu pořádá

Objevnou retrospektivní výstavu Karla Těšínského (1926–2005) Krajinou mé duše, kterou ve Výstavní síni Mánes v Praze pořádá Galerie Kroupa, si mohou návštěvníci prohlédnout už jen do 17. 4. 2017. Prezentuje přes sto prací – olejů na plátně, kreseb a monotypů tohoto progresivního umělce. Expozice byla zahájena 1. března 2017 historiky umění Jiřím Machalickým a Milanem Dospělem za účasti Ivy Mrázkové, výtvarnice a honorární konzulky ČR v Lucembursku a bývalé žačky Karla Těšínského.

Galerie Kroupa představila Karla Těšínského širší veřejnosti už na přelomu října a listopadu loňského roku výstavou jeho monotypů a jednoho ze stěžejních obrazů v Galerii Kroupa v Litomyšli jako předstupeň letošní retrospektivy Těšínského tvorby v pražském Mánesu.

Dílo Karla Těšínského, malíře a pedagoga uměleckoprůmyslové školy, od r. 1956 člena Svazu výtvarných umělců, nebylo dosud podrobeno detailnějšímu zpracování a stále čeká na objevení odbornou i laickou veřejností. Autor patří k silné generaci umělců, jejichž uvažování, v poválečných poměrech, stálo v opozici vůči oficiálním výtvarným tendencím, jež formovala metoda socialistického realismu. Jeho malířské dílo má nezaměnitelný rukopis, který se vyvíjel bez náhlých zvratů a ohledů na střídající se výtvarné proudy. Studoval v ateliérech Františka Muziky, Jana Baucha a Emila Filly, absolvoval v ateliéru krajinomalby Otakara Nejedlého. Směřoval k vyvážené obrazové skladbě a až klasicistnímu cítění. Svůj pohled na okolí promítal na plátno v jednoduchých, avšak nápaditých tazích štětce. Odstupňované barevné tóny a linie vymezující plochu a prostor tvoří nedílnou součást vyvážené kompozice osobitého malířova díla. Jeho pozoruhodná výtvarná práce se vyvíjela bez náhlých zvratů ve vnitřní kontinuitě.

„Každý obraz má zvláštní, někdy značně složitý, ale vždy promyšlený rytmus. Hloubku prostoru modeloval světlem a barevnými akcenty, které někde vystupují do popředí a jinde pronikají do hloubky. Přirozeně navazuje na avantgardní vlivy v české krajinomalbě první poloviny 20. století, na Josefa Čapka, Jindřicha Štyrského a zejména na Josefa Šímu“, uvedl Miroslav Kroupa.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor Vitae vydala Galerie Kroupa k výstavě monografii, přehledným způsobem mapující tvorbu Karla Těšínského a obsahující výběrový soupis díla, výběr z textů a rozsáhlou biografii.