Výstava Máchovskou krajinou .

Karel Hynek Mácha ( 1810 – 1836 ) je prvním a nezastupitelnýmreprezentantem romantismu, básníkem , který ač se dožil pouhých 26 let , povznesl svou tvorbou českou poezii na světovou úroveń .Výstava pořádaná k 210 . výročí narození K.H.Máchy , nabízí návštěvníkům dobově rozdílné reflexe Máchovy literární tvorby , od romantismu přes realismus , surealismus až po současnost .Zaměřuje se také na romantické tendence ve výtvarném umění obecně .Výstava je rozdělena do tří tématických okruhů , věnujících se lásce , smrti a krajině / poutnictví .Mezi vystavujicími umělci jsou Václav Hejna , Adolf Kosárek , Bohdan Lacina , Antonín Mánes , Josef Mánes , J.V. Myslbek , Pavel Nešleha , Jan Preisler , Toyen , J.Štýrský .
Ze současných autorů Petr Hábl , Jolana Havelková , Jan Hísek ,Igor Hlavinka ,Jan Hnízdil , Václav Jirásek , Ivan Ouhel , František Skála nebo Miloš Šejn .
                        K výstavě byl vydán obsáhlý katalog s četnými reprodukcemi  .  
Spolu se jmenovanou výstavou jsou v rámci Minigalerie presentovány ilustrace Máchovy literární tvorby ze sbírek litoměřické galerie , jsouzastoupeni autoři Václav Hejna , František Kobliha , Jan Konůpek a Zdeněk Sklenář .
V neděli 30.8. od 15 hodin se koná poslední komentovaná prohlídka .
Výstava potrvá do 6 . září 2020 .  

www.galerie-ltm.cz

http://www.galerie-ltm.cz

Iva Fryčová

Označeno pod: , ,

Back to top