Výstava OSTEN – Galerie kritiků – palác Adria

Výstava OSTEN

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků navázalo spolupráci s Muzeem kresby, Mezinárodním bienále kresby a Muzeem kresleného humoru ve Skopje, za účelem pravidelného vysílání českých umělců, převážně zástupců mladé generace do soutěže bienále, k reprezentaci naší tvorby a rozšíření spolupráce ve výstavní činnosti. V září 2013 byla otevřena v Galerii kritiků za podpory Velvyslanectví republiky Makedonie úvodní výstava „OSTEN – Awarded Artists“, jakožto přehlídka děl oceněných umělců z mezinárodní sbírky kresby a prací na papíře – The World Gallery of Drawing ve Skopje. Nyní Galerie kritiků otevírá u příležitosti 20. výročí navázání diplomatických styků mezi Makedonskou republikou a Českou republikou mezinárodní výstavu laureátů kresleného humoru v čele s Darko Markovičem, renomovaným autorem kresleného humoru a animovaného filmu, jenž byl v letech 1965 – 1975 šéfredaktorem satirického časopisu OSTEN a spoluzakladatelem Muzea kresleného humoru – The World Gallery of Cartoons ve Skopje roku 1969. Výstava nazvaná „OSTEN – Darko Markovič § Awards Artists“ zahrnuje 100 oceněných exponátů z let 2009 – 2013 i s animovanými ukázkami. Klade důraz na volnou tvorbu kresleného humoru, angažovaného bez použití textu, jež se jako sofistikovaná kresba prosazuje i u nás. Vybízí k účasti české umělce na této každoroční, tematické mezinárodní výstavě, jež se ve Skopje koná právě v těchto dnech. Potrvá v Galerii kritiků v pražském paláci Adria do 13. 7. 2014.

Muzeum kresby a prací na papíře ve Skopje – The World Gallery of Drawing in Skopje bylo založeno v roce 1945 a obsahuje sbírku cca 4000 exponátů, včetně děl renomovaných klasiků Pabla Picassa, Vitalyho Komara, Ernsta Fuchse, Victora Vasarelyho, Christa a Jeanne Claude aj. Sbírka je propojena s Mezinárodním bienále kresleného humoru a udílením mnoha cen v soutěži každý sudý rok. Ocenění autoři mají rovněž své bienále laureátů, ve formě prestižní výstavní přehlídky, spojené s pobytovou stáží. Muzeum kresleného humoru ve Skopje – The World Gallery of Cartoons in Skopje, jež bylo založeno v roce 1969, má také svou rozsáhlou mezinárodní sbírku, navazující na každoroční mezinárodní soutěž prací kresleného humoru. Tato výstava přináší její výběrovou ukázku. Obě muzejní instituce kresby jsou nejstarší na Balkáně, ve světě mají unikátní charakter a soutěže s udílením mnoha cen se konají za účasti renomované mezinárodní poroty. Pořadatelé se těší na spolupráci s českou výtvarnou scénou.

Galerie kritiků, Palác Adria

Označeno pod: ,

Back to top