XXXIV.BOHNICKÉ SEXUOLOGICKÉ DNY  .

V Praze jako každý rok proběhla v PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICI BOHNICE odborná konference .Konferencí provázel jako vždy v posledních letech úspěšný Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.Na této prestižní konferenci se každoročně setkávají pracovníci z oboru lékařské sexuologie s dalšími zainteresovanými odborníky. První řečník Petr Weiss, významný český sexuolog, klinický psycholog a psychoterapeut se zabývá sexuálními dysfunkcemi, deviacemi, transsexualitou, partnerskými vztahy a psychoterapií. 

Sexuologie se zabývá též eliminací hrozeb a rizik pohlavně přenosných chorob. Zvláštní kapitolou je tzv. deviantologie, zabývající se parafilním sexuálním chováním. Jejím předním představitelem je emeritní primář Slavoj Brichcín , který na této prestižní konferenci též vystoupil. Konference se zúčastnily špičky české psychiatrie v čele s garantem prof. MUDr. Jiřím Rabochem, DrSc. Jednání vedl přední sexuolog prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. Současná úroveň české sexuologie (se zaměřením na deviace) a celkově oboru psychiatrie je v mezinárodním srovnání vysoká včetně její vnitřní nezávislosti na stranických a politických strukturách.

Jednotlivé přednášky v Sborníku textů z roku 2022.