Za podnikáním v metropoli nejlépe na Prahu 15 .

Za podnikáním v metropoli nejlépe na Prahu 15  .

Za podnikáním v metropoli nejlépe na Prahu 15!

4. června 2021

Městská část Praha 15 se prosadila v letošním ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Další stupně vítězů v rámci Hlavního města Praha obsadily Praha 7 a Praha 18. Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí v rámci celé České republiky každoročně 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha. Výzkum zpracovává analytická agentura Datank.

Praha 15 umí s podnikateli komunikovat

Městská část Praha 15, která zahrnuje Horní Měcholupy a Hostivař, se vyznačuje vysokým nárůstem počtu ekonomických subjektů i fyzických osob podnikajících, tedy živnostníků. Ukazatele pracovního trhu rovněž naznačují, že je zde vysoce konkurenční prostředí. V rámci celého Hlavního města Praha je zde rovněž nadprůměrná bytová výstavba. V části výzkumu, který se věnuje přístupu veřejné správy, se místní radnice doslova blýskla v testu elektronické komunikace, kde se ze všech městských částí umístila vůbec nejvýše. Test elektronické komunikace ověřuje prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů včasnost a kvalitu odpovědí, které směrem k podnikatelům odcházejí ze živnostenského úřadu.

„Pro nás je to samozřejmě čest být první a je to závazek i do budoucna, protože my budeme pokračovat dál v tom, co jsme začali. A chceme v podnikatelské sféře, která tady je, jít vstříc. To neznamená, že když se zde staví, že se staví jen domy a byty. My potřebujeme obchodní zóny, potřebujeme také infrastrukturu pro občany. A z toho důvodu zde vzniká i tolik nových pracovních míst,“ říká starosta Městské části Praha 15 Milan Wenzl.

Praha 7 má kvalitní webové stránky, v Praze 18 se výrazně staví

V Městské části Praha 7 přibývá obyvatel, a to především těch mladších, což je pro rozvoj podnikání dobrým znamením. Vedle dobrého výsledku v mystery testování se může radnice pochlubit také nadprůměrným výsledkem v hodnocení webových stránek z pohledu podnikatele. V něm se odráží přehlednost a rozsah poskytovaných informací pro podnikatele. Třetí příčku mezi pražskými městskými částmi obsadila Praha 18, která nezapře podnikatelský potenciál. Letňany jsou podnikatelsky vysoce konkurenčním prostředím, rovněž nárůst počtu obyvatel, stejně jako počty dostavěných bytů, jsou zde jedny z nejvyšších v celé Praze. Své celkové umístění na stupních vítězů si radnice vybojovala také výborným výsledkem v testu elektronické komunikace.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku poprvé převáženy výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro život! Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.

Celkové pořadí
1. Praha 15
2. Praha 7
3. Praha 18
4. Praha 9
5. Praha 1
6. Praha 4
7. Praha 12
8. Praha 22
9. Praha 3
10. Praha 10
11. Praha 5
12. Praha 6
13. Praha 14
14. Praha 2
15. Praha 20
16. Praha 13
17. Praha 19
18. Praha 16
19. Praha 11
20. Praha 17
21. Praha 8
22. Praha 21

K

David Pavlát

Project Manager

Communa

david.pavlat@communa.cz