Základní vzdělávání .

Konference Schoolink 2021 3. a 4. prosince se v pražském O2 Universu konal druhý ročník konference Schoolink určené pro organizace a jednotlivce působící v základním vzdělávání. Teprve letos pandemická situace dovolila pořádání konference částečně v prezenční formě, ač za zvýšených protiepidemických opatření. Konference byla zaměřena na praktickou zkušenost s výukou na základních školách, novými formami vzdělávání, meziškolní spoluprací s důrazem na zkušenosti s eTwinningem. Financovaný programem Erasmus+, eTwinning je platforma založená Evropskou komisí pro podporu zahraniční spolupráce učitelů a žáků za pomoci použití informačních technologií. Příklady dobré praxe, včetně příspěvků zástupců škol zaměřených na žáky se speciálními potřebami ukázaly možnosti zapojení žáků do výuky, a to např. Výukou základů programování instrukcí robotům, nebo s pomocí senzomotorické terapie se žáky se speciálními potřebami. Možnosti zvyšování kompetencí žáků byly představeny ve formě zapojení do vytváření školní televize. V rámci Erasmus+ výzvy, do níž bylo zapojeno pět zemí EU pěstovali žáci různé aktivity, např. sportovní odpoledne, hodina angličtiny, pomáhání v psím útulku. Z těchto aktivit vždy vznikl videoreport. Žáci se na konci programu zúčastnili závěrečného společného pobytu v Portugalsku s cílem získat důvěru ve svoji angličtinu. Možnosti mobility žáků v rámci programu Erasmus+ jsou nejen dlouhodobé, ale i několikadenní vzdělávací pobyty. Workshop Petry Vallin z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se zaměřil na spojení výuky cizího jazyka a jiného předmětu, neboli praxi CLIL. Ta přináší smysluplnější příležitosti k využití cizího jazyka, odbornou slovní zásobu, spotánnost a plynulost projevu a větší zapojení žáků do hodiny. Jako pozitivní bonus přináší i zlepšování jazykových dovedností učitelů. Toho dosahuje pomocí větší vizuálnosti probíraného předmětu, napojení na situace z reálného života, herní aktivity a multisenzorický přístup. Jaroslav Mašek na svém workshopu digitálního minimalismu prozradil, jak technologie přizpůsobit, aby nás méně ovládala (méně proto, neboť v dnešní době nás do jisté míry ovládat bude vždy). Představil tipy, jak oddělit pracovní a soukromý život striktním definováním rolí zařízení. Podle přednášejícího technologie násobí problémy, které máme v offline komunikaci. Je tedy přínosné si nastavit určitá pravidla, jak korigovat svoje online návyky a tím bojovat se svým nesoustředěním. Jaroslav Mašek zopakoval některé principy digitálního minimalismu i jako host závěrečního panelu na téma školy budoucnosti a digitálního well-beingu, po němž už nenásledovalo nic jiného než shrnutí jedenapůldenní akce a předběžné pozvání organizačním týmem na příští ročník.

Označeno pod:

Back to top